Otevřené články březen 2023

Vydáno: 8 minut čtení

Ať už ctíte meteorologické jaro, nebo čekáte na to astronomické, z předpovědi počasí je jasné, že zima se pomalu loučí a o slovo se hlásí aprílové počasí. A to je přesně ta doba, kdy je nejlepší si udělat kafíčko, horkou čokoládu anebo oblíbený čaj a usednout k našim časopisům.

Na webu Řízení školy na vás čekají všechny naše časopisy v elektronické podobě, tzn. e-časopisy. Pravidelně pro vás otevíráme ty nejčtenější a nejžádanější články. A tady máte seznam těch naposledy otevřených.

Příjemné čtení vám přeje

Vaše Řízení školy

P. S. : Nezapomeňte, že jsme tu pro vás. Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se chodu škol. Vyzkoušejte si také zkušební verzi webové aplikace Řízení školy online.

Otevřené články březen 2023

 • K "chytrozemím" můžeme směřovat poklusem nebo s berličkami - O tzv. Cleverlandu jste si už v našich časopisech mohli přečíst, třeba v článku Daniela Pražáka Chytrozemě - se vzděláváním kolem světa. Nyní se k tématu vracíme a pozoruhodně v této souvislosti znovuobjevujeme J. A. Komenského (UNESCO) inspirujícího svým holistickým vnímáním světa a návrhy na jeho potřebnou proměnu v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Citují jej i autoři Strategie a já přidám poselství z Pampedie, který s myšlenkami Chytrozemě překvapivě souzní:„… aby vše, čemu jsou lidé učeni a čemu se učí, nebylo:
   1. něco roztříštěného a částečného, nýbrž něco jednotného a celostního;
   2. něco povrchního a zdánlivého, nýbrž něco pevného a skutečného;
   3. něco trpkého a nuceného, nýbrž něco mírného a lahodného, a proto trvalého.“
 • Digitální revoluce v estonských školách se vydařilaEstonsko má zhruba tolik obyvatel jako Praha, přesto je o něm ve světě vzdělávání často slyšet. Estonské děti se pravidelně umisťují na špičce všech žebříčků v matematice, přírodovědě i jazykových dovednostech. Jak se stalo, že zrovna Estonsko je proslulé svým digitálním zázrakem?
 • Družina jako "ocásek školy" aneb školní družiny pohledem vychovatelek - Rádi bychom se zde s vámi podělili o postřehy z realizovaných ohniskových skupin, kterými prošlo celkem 14 vychovatelek z různých základních škol celé České republiky. Mluvili jsem s nimi nejen o aktivitách, které s dětmi dělají, a o tom, kde čerpají inspiraci, proč jsou určité typy aktivit v družinách oblíbené, jak se děti mění, co družinám hází klacky pod nohy, ale také o tom, jak se coby vychovatelky cítí být vážené a respektované v rámci škol, jaký o ně projevuje zájem vedení, jak spolupracují s učiteli. Právě u třech posledně zmíněných témat bychom se chtěli zastavit. Zaujala nás pestrost popisovaných situací: někde vychovatelky trpí nezájmem ze strany vedení školy, jinde izolovanost považují za pozitivum nebo ještě jinde vedení školy dbá na propojení činností školy a školní družiny a pedagogičtí pracovníci jsou ve vzájemném tvůrčím kontaktu.
 • Jak se řídí ředitelé - Seriál Martina Tomáška, který se ve své druhé části věnuje výsledků působení komunálních politiků. 
 • Jakým leaderem chcete být - Jakmile si ujasníme směr, musíme podniknout kroky ke splnění našich cílů. Abychom se stali lidmi, kterými si přejeme být, učíme se plánovat krátkodobé i dlouhodobé cíle. Někteří lidé jsou v takovém stanovování cílů lepší než jiní – dokážou si lépe vybrat cíle, které jsou vzájemně konzistentní.
 • Program Commander jako prevence radikalizace - Na závažnost fenoménu radikalizace dospívajících na internetu se snaží upozorňovat umělecko-edukativní projekt Commander mezinárodního divadelního souboru Farma v jeskyni . Vrcholem projektu byla červnová premiéra multižánrové inscenace zkoumající radikalizaci skrze pohybové divadlo s živou hudbou a film s detskymi herci. Dílo pracuje s dialogy převzatými ze skutečných chatů extremistické on-line skupiny, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec z Estonska. V rámci edukační části projektu soubor společně s odborníky vytvořil edukační videa pro portál O2 Chytrá škola a workshopy pro žáky základních i středních škol.
 • Nevydaná jídla z jídelen do koše nepatří - Školní jídelny obecně patří mezi největší producenty gastroodpadu - ten je při vyhození a následném umístění na skládku zdrojem skleníkových plynů. I proto je nyní nejvyšší čas na změnu, a to v rámci systému i zefektivnění 
  edukace pro producenty odpadu.
 • Cukrářka Pavlína Berzsiová: Dorty z velkovýroben bych úplně zakázala - Cukrařina zažívá v posledních letech boom. Hledá si svou klientelu, své příznivce, kterých začíná být celkem dost. Přečtěte si rozhovor s autorkou řady kuchařek a držitelkou mnoha cen. 
 • Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu - Právní úprava zahraničních středoškolských pobytů je poměrně komplikovaná. Nicméně obvykle je uzavřena smlouva mezi rodiči žáka a organizací, která zahraniční pobyt zajišťuje a někdy i (spolu)financuje. A tato smlouva se v praxi velmi liší podle toho, jakou právní formu má organizace zajišťující středoškolský pobyt.
 • AART - AART je norskou verzí programu Aggression Replacement Training (ART). Jde o program, který je založený na zkušenostech podložených daty a výzkumnými studiemi. Ty opakovaně prokázaly, že program snižuje výskyt delikventního a agresivního chování, že pozitivně ovlivňuje akademické výsledky účastníků a také že se ekonomicky vyplatí celé společnosti do něj investovat.
 • Sexuální orientace a genderová identita ve školách - Ať je postoj vyučujících jakýkoliv, představují LGBT+ témata oblast, na kterou školy musí reagovat. A musí se rozhodnout, jak se k ní postaví. Pro uvědomění si vlastních pozic a možností často pomáhá podívat se na to, kde stojí a co říkají ostatní. Můžeme se proti nim vymezit, nebo se od nich můžeme inspirovat. Věříme proto, že pro vás může být užitečné seznámit se s hlavními výsledky výzkumu OUT, který se zabýval zkušenostmi různých aktérských skupin s tématy sexuality a genderu v českých základních a středních školách.
 • Simona Babčáková: Jak najít vnitřní hlas? V dnešní době stačí mít zájem - Oblíbená představitelka Simony z Comebacku i známá herečka Dejvického divadla Simona Babčáková má profesní život po koronapauze znovu nabitý, nejde přitom jen o představení a natáčení. Kromě moderování nejrůznějších akcí se zaměřuje i na vzdělávání. A to jak v rámci rozvoje vlastní osobnosti, tak v rámci přednášek pro širokou veřejnost.
 • Největší radost máme z věcí, které jsme dokázali dřinou sami na sobě - Studenti Obchodní akademie a jazykové školy Písek vytvořili cestu zobrazující dnešní bolesti a trápení. Místo kapliček stojí na této cestě velké kameny. Přečtěte si rozhovor s ředitele školy Pavelem Sekyrkou o tom, co symbolizují a jak vlastně celý nápad Cesty bolestných kamenů vznikl. 
 • Když je pro vás práce koníčkem, poznáte to na výsledcích - Přinášíme vám zajímavý rozhovor s naší projekťačkou Klárou o webové aplikaci Řízení školy online. Co přináší její nová verze a proč byste si ji měli vyzkoušet? Proč by tato aplikace neměla chybět v žádné ředitelně? Protože práce vedení školy či pedagogických pracovníků je nesmírně širokospektrální a rozmanitá a není v moci jednoho každého znát vše. My máme k dispozici početný tým odborníků, a díky tomu se snažíme tomuto širokému záběru sekundovat, informace mít co nejdříve a poskytovat je. Aplikace zajišťuje aktuální texty, témata zpracováváme do mnoha podob (kratší i delší odpovědi v poradně, zákony apod.), vše shromažďujeme na jedno místo a snažíme se především naslouchat a být nápomocni. Našim zákazníkům a vlastně komukoliv, kdo to potřebuje a obrátí se na nás.

Zdroj: Řízení školy