Jakub Fischer

  • Článek
Zřizovatelé škol v úspěšných vzdělávacích systémech vytvářejí podmínky k tomu, aby ředitelé škol mohli věnovat většinu svého času pedagogickému vedení. Bylo by něco podobného možné i u nás? Mohly by vybrané nepedagogické činnosti zajišťovat pro své školy například svazky obcí? V článku shrnujeme hlavní závěry studie Vysoké školy ekonomické v Praze, které naznačují, že by to mohl být inspirativní směr pro odbornou i politickou diskusi.
Vydáno: 22. 11. 2022