Aktuality

Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby žáci a studenti nemuseli nosit ve škole roušky.
Vydáno: 31. 05. 2021
Paměť národa nabízí bezplatné letní vzdělávací aktivity pro středoškoláky
Vydáno: 31. 05. 2021
V debatě organizace Učitel naživo vystoupí Plaga i jeho možní nástupci
Vydáno: 31. 05. 2021
Nová publikace projektu Partnerství ve vzdělávání 2030+
Vydáno: 31. 05. 2021
Nové příležitosti k hluboké proměně
Vydáno: 31. 05. 2021
Čas věnovaný konzumaci různých mediálních obsahů (internet, televize, filmy, časopisy, počítačové hry atd.) neustále roste. Podle nedávných sociologických průzkumů jí dospělá populace České republiky věnuje víc času než spánku: v průměru více než 8 hodin denně.2)  A ani děti v tomto ohledu nezůstávají pozadu: čím jsou starší, tím více času tráví sledováním nejrůznějších typů médií. 3)  I proto někteří odvážně tvrdí, že média převzala vůdčí úlohu rodiny a školy v procesu socializace. 4)  Je tedy zapotřebí si se vší vážností položit otázku, co z toho vyplývá pro český vzdělávací systém.
Vydáno: 27. 05. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě ČR pro informaci materiál k vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.  „Z materiálu vyplývá, že tento strategický dokument výrazně přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání na českých školách, a to včetně významných intervencí státu do ICT vybavení,“  říká ministr školství Robert Plaga. Na další období je téma digitálního vzdělávání obsaženo ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, která tak na předchozí strategický materiál plynule naváže.
Vydáno: 27. 05. 2021
Na začátku února jsme spustili první online vzdělávací kurz S asistenty k lepší škole, který se zaměřuje na podporu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Během prvních čtyř měsíců jej absolvovalo již 750 studujících. Rádi bychom představili pokračování kurzu nazvané “Sam není sám”, které se zaměřuje na důsledky distanční výuky, spolupráci s rodinou a bezpečné prostředí doma i ve škole, které žáci potřebují pro svoji adaptaci po dlouhém období vzdělávání na dálku. Během prvního týdne jej absolvovalo 99 studujících, kteří jsou do kurzu již zaregistrováni.
Vydáno: 27. 05. 2021
Organizace Pěšky městem na 16. – 22. září 2021 vyhlašuje 4. ročník akce Pěšky do školy. Ta bude součástí Evropského týdne mobility. Akce je připravena pro mateřské a základní školy a také pro nižší stupeň víceletých gymnázií celé České republiky. Součástí akce je soutež o třídu, která nejvíc chodí, a výzva pro rodiče. Pěšky do školy letos nabídne rodinám a školám vzpruhu po dlouhém období distanční výuky. Registrace startuje právě dnes, tedy 24. května 2021.
Vydáno: 27. 05. 2021
Podpora školám první vlny - Newslettery revize RVP ZV
Vydáno: 27. 05. 2021
konference projektu P-KAP se uskuteční 22. září 2021 v hotelu DUO, webové stránky konference jsou spuštěny již nyní!
Vydáno: 27. 05. 2021
Pandemie koronaviru měla zatím neprozkoumané dopady na velké množství oblastí života. Velkou neznámou jsou i vlivy na lidskou psychiku. Schopnost vyrovnávat se s neznámými a zatěžujícími faktory se vyvíjí spolu s věkem. Je tedy pochopitelné, že děti mohou v krizi trpět více než dospělí i přes to, že materiálně nestrádají.
Vydáno: 26. 05. 2021
Již od roku 2007 ombudsman vydává tematické publikace, které obsahují vysvětlení řady témat a pojmů a především veškerou problematiku ukazují na konkrétních případech, kterými se ombudsman zabýval. Na tuto tradici navazuje další publikační novinka, kterou ombudsman vydal v letošním roce. Jde o sborník stanovisek veřejného ochránce práv pro oblast školství.
Vydáno: 25. 05. 2021
Policisté nadále intenzivně pátrají po anonymovi, který vyhrožuje útokem na mateřské i základní školy.
Vydáno: 25. 05. 2021
Vysokoškolští studenti vytvořili tři audiovizuální příběhy na témata novodobé česko-německé historie. Akce se konala v rámci přeshraničního projektu „Přepni (se) na historii/denk.mal digital“, který společně realizují Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Pasov.  
Vydáno: 25. 05. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:
Vydáno: 25. 05. 2021
Organizace Pěšky městem na 16. – 22. září 2021 vyhlašuje 4. ročník akce Pěšky do školy. Ta bude součástí Evropského týdne mobility. Akce je připravena pro mateřské a základní školy a také pro nižší stupeň víceletých gymnázií celé České republiky. Součástí akce je soutež o třídu, která nejvíc chodí, a výzva pro rodiče. Pěšky do školy letos nabídne rodinám a školám vzpruhu po dlouhém období distanční výuky. Registrace startuje právě dnes, tedy 24. května 2021. 
Vydáno: 25. 05. 2021
Práce jim příliš zasahovala do volného času
Vydáno: 24. 05. 2021
Děti potřebují pozornost a oční kontakt při komunikaci
Vydáno: 24. 05. 2021