Aktuality

I když všichni věří v dobré konce, zůstanou letos po přijímacích zkouškách na střední školy mnohde zklamaní teens. Ti, kteří x měsíců dřeli a žili pod tlakem každodenního mediálního tlaku kolem nedostatku míst, náročnosti testů i vlastních přání a ambic.
Vydáno: 28. 04. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo v průběhu tohoto měsíce další šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. 
Vydáno: 27. 04. 2023
Rozšiřte řady Internetových úžasňáků!
Vydáno: 27. 04. 2023
Asociace lesních mateřských škol zahájila kampaň s podtitulem LESsnění, která již tradičně startuje na Mezinárodní den lesních školek. Letošní oslavy ukážou trochu neviditelnou ale nedílnou součást lesních školek a přírodní pedagogiky: téma klidu – odpočinku a spánku.
Vydáno: 27. 04. 2023
Vážení a milí pedagogové, ředitelé, vychovatelé, vzdělavatelé, zapojte se do nového výzkumu, který mapuje, jak jsou české školy připraveny na zavádění umělé inteligence (AI) do vzdělávání – ať už do výuky, či do domácí přípravy žáků.
Vydáno: 27. 04. 2023
V pražském Centru současného umění DOX se včera uskutečnil již 11. ročník konference Úspěch pro každého žáka s podtitulem Čemu věříme ve vzdělávání. Téma hodnot není v rámci českého vzdělávání bohužel dostatečně diskutováno, přestože právě hodnoty jsou základem našich představ a očekávání o tom, jak by měl vzdělávací systém vypadat.
Vydáno: 26. 04. 2023
Inspirace do výuky, či „zrádný nástroj“, který učitelům ztíží hodnocení písemných prací žáků – v souvislosti s rozšiřováním využití umělé inteligence je nutné se zaměřit na témata kybernetické bezpečnosti ve škole.
Vydáno: 25. 04. 2023
Známe jména jedenácti inspirativních učitelů, kteří jsou finalisty letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic. Celkově se letos přihlásilo 151 učitelů. Vítězové budou slavnostně vyhlášení 1. června.
Vydáno: 25. 04. 2023
Rozjívený extrovert, který vyhledává pozornost? Zadumaný introvert, který nespolupracuje? Jak se přiblížit různým typům osobností, jak k nim přistupovat v kolektivu, jaké prostředí a slova volit ve snaze o porozumění? V 34. podcastu Zapojme všechny si nad tématem vztah dítěte a učitele povídáme se Zuzanou Smithovou, komunikační koučkou, která pomáhá dospělým najít společnou řeč s dospívajícími. Druhý díl podcastu Zapojme všechny je určen zejména rodičům, kteří chtějí aktivně řešit problémy svých dětí teenagerů ve škole.
Vydáno: 24. 04. 2023
Zajímá vás, jak ve škole prakticky řešit změny související s informatikou a digitálními kompetencemi, aby se reálně promítly do výuky a nezůstaly jen obecně naformulované v ŠVP? Jak s novými obsahy výuky seznamovat pedagogický sbor a kdo by se měl zapojit do příprav navrhovaných změn? A v neposlední řadě také, jakými cestami podpořit učitele, aby se připravili na nový předmět informatika a rozvíjení digitální kompetence ve výuce všech předmětů a kde mohou získávat jistotu v oblastech, které jsou pro ně nové?
Vydáno: 21. 04. 2023
Největší koncentrace mladých talentů v oblasti robotiky bude příští týden k vidění při tradiční Robosoutěži – přesně řečeno v její jarní části určené pro základní školy a odpovídající stupně víceletých gymnázií. V Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se ve středu 26. 4. 2023, ve čtvrtek 27. 4. 2023 a v pátek 28. 4. 2023 utká celkem 138 robotických vozítek z lega. Letošní soutěžní úloha má název Ping-pong a organizátoři soutěže slibují nejlepším týmům kromě výher ještě něco navíc – postup do superfinále na festivalu Maker Faire Prague, který se koná v červnu na pražském Výstavišti.
Vydáno: 21. 04. 2023
Organizace Cesta domů zve ředitele ZŠ a SŠ a jejich zástupce na seminář věnovaný obtížným tématům, jako jsou úmrtí ve škole nebo úmrtí v rodině žáka. Cílem tříhodinového odpoledního semináře je představit téma úmrtí ve škole z mnoha různých pohledů tak, aby byli ředitelé škol sami schopni si vytvořit vlastní, pro svou školu padnoucí manuál či postup, jak řešit obtížnou situaci.
Vydáno: 21. 04. 2023
Dnes byl v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve třetím čtení schválen zákon o pedagogických pracovnicích. Nyní poputuje do Senát Parlamentu ČR.
Vydáno: 21. 04. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo v rámci reformy pregraduální přípravy učitelů unikátní pilotní šetření kompetencí a postojů začínajících učitelů a čerstvých absolventů učitelství. Šetření se zúčastnilo zhruba 500 čerstvých absolventů či studentů posledních ročníků učitelských programů, u kterých se předpokládá, že studium v nejbližších měsících dokončí, a přes 1 600 začínajících učitelů v prvních dvou letech praxe. Jedná se tedy o největší šetření svého druhu v ČR za posledních 30 let a v současné době probíhá jeho druhý ročník.
Vydáno: 21. 04. 2023
Pro desítky tisíc žáků a žákyň základních škol v těchto dnech končí náročné období – přijímací zkoušky na střední školy. Několikaměsíční zátěž spojená s přípravou na ně ovlivňuje nejen jejich šance na přijetí na vysněnou školu, ale i jejich wellbeing a duševní zdraví. Letos navíc mnozí z nich šli k přijímacím zkouškám s vědomím, že kvůli svému roku narození mají menší šanci uspět.
Vydáno: 20. 04. 2023
Jediná Barcamp konference svého druhu v ČR.
Vydáno: 20. 04. 2023
Letos po sedmé se uskuteční celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během dvou týdnu od 21. května do 4. června opět ožijí parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst zdarma přístupným programem nejrůznějších koncertů, divadelních či tanečních představení i výstav.
Vydáno: 20. 04. 2023
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů.
Vydáno: 18. 04. 2023
Česko má oproti zbytku Evropy nebývale vysoký podíl odborného vzdělávání na úkor toho všeobecného. Máme velké množství velmi úzce specializovaných studijních oborů. 
Vydáno: 17. 04. 2023
28. března vychází kniha předního českého odborníka na environmentální vzdělávání a ředitele vzdělávacího centra TEREZA Petra Daniše s názvem Klima je příležitost – opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi. Kniha je určena učitelům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti, ale i politikům, zemědělcům nebo úředníkům a také každému, kdo se chce snadno zorientovat v komplikovaném tématu klimatické krize.
Vydáno: 14. 04. 2023