Čemu věříme ve vzdělávání? Tématem letošní konference Úspěch pro každého žáka byly hodnoty a to, jak formují vzdělávací systém

Vydáno: 4 minuty čtení

V pražském Centru současného umění DOX se včera uskutečnil již 11. ročník konference Úspěch pro každého žáka s podtitulem Čemu věříme ve vzdělávání. Téma hodnot není v rámci českého vzdělávání bohužel dostatečně diskutováno, přestože právě hodnoty jsou základem našich představ a očekávání o tom, jak by měl vzdělávací systém vypadat.

„Že si mnohdy nerozumíme, může být dáno právě tím, že málo mluvíme o tom, čemu věříme a v čem vidíme hodnotu. Protože každé naše rozhodnutí, každá volba z toho vychází,“ pojmenovala důležitost takové diskuse Hana Košťálová z organizace Pomáháme školám k úspěchu, moderátorka úvodního diskusního bloku konference. 

Záštitu konferenci, kterou pořádá Iniciativa úspěch pro každého žáka a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání), poskytly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády ČR a OSN Česká republika.

Konferenci v DOX zahájily v zaplněném sále náměstkyně ministra školství Martina Běťáková a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Martina Běťáková hovořila o tématu hodnot z pohledu systému, zdůraznila různorodost českého vzdělávacího systému i rozdíly v tom, čemu ve vzdělávání věří učitelé a ředitelé škol, ale například také rodiče. “Desítky tisíc učitelů a ředitelů nejsou zatím připraveni na změnu, která čeká nás i naše děti. Připravit děti na budoucnost je úkolem vzdělavatelů, úkol ministerstva je odpovědně predikovat a nastavit legislativní a systémové hranice tak, abyste vy, kteří jste duší a srdcem toho, co se ve školách děje, mohli být zdrojem inspirace,” poznamenala Martina Běťáková v souvislosti s aktuálními výzvami, které před školství staví výzvy jako nástup umělé inteligence nebo změny klimatu.

Konferenci zahájil diskusní panel na téma Hodnotové rámce ve vzdělávacím systému. Na pódiu se při něm setkali setkali zástupci organizací, které hodnoty, na kterých staví ve vztahu ke vzdělávání, explicitně pojmenovaly a zveřejnily je. “Pro nás je to živá, neustálá debata, jestli hodnotám, které jsme si dali do vínku, stejně rozumíme a interpretujeme je. To, že vyznáváme stejné hodnoty, ale neznamená, že věříme stejným řešením, a to je na tom nejvíc dynamické,” popsala význam diskuse o hodnotách v rámci své organizace Silvie Pýchová, programová ředitelka Partnerství pro vzdělávání 2030+. V diskusi se s ní potkali Tomáš Čakloš (Otevřeno), Petr Daniš (Tereza), Petra Keprtová (Stálá konference asociací ve vzdělávání), Petra Mazancová (Učitelská platforma), Ludmila Třeštíková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Kamil Ubr (Národní pedagogický institut). 

Odpolední program zahájil blok přednášek téma (Ne)důvěra v potenciál každého žáka. V rámci českého školství velmi palčivé téma otevřela Klára Zajíčková ze STEM, když na datech získaných v rámci průzkumu zaměřeného na romské děti odpovídala otázku, co s dítětem udělá, když se od něj od počátku jeho vzdělávací dráhy očekává selhání. pohledu pohledu Irena Dvořáková, Lenka Felcmanová (Society for all), Tomáš Habart (Člověk v tísni), Markéta Popelářová (Otevřeno). 

Na konferenci jako zahraniční host vystoupila Lucy Crehan, učitelka, odbornice na vzdělávací politiku, mezinárodní konzultantka v oblasti vzdělávání a také autorka knihy Chytrozemě, která hledá, co spojuje úspěšné vzdělávací systémy. Ve své přednášce se Lucy Creham věnovala tématu v českém prostředí velmi aktuálním – totiž tomu, co má společné kurikulum úspěšných vzdělávacích systémů Japonska, Singapuru, Finska nebo Kanady. Konferenci zakončil workshop Hodnotové vzdělávání, který připravily Michaela Stoilová a Dana Hádková z organizace Cyril Mooney Education.

Zdroj: TZ SKAV