Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů.

Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.

Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava