Aktuality

Soutěž "Rozpočti si to!" představuje unikátní příležitost pro studenty základních a středních škol, jak se naučit základy správného hospodaření s penězi a rozvíjet svou finanční gramotnost. Přes praktické úkoly a interaktivní webovou aplikaci si účastníci osvojují nejen teoretické znalosti, ale získávají i cenné praktické zkušenosti.
Vydáno: 29. 02. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravuje šetření jazykové připravenosti žáků – cizinců základních škol. Cílem je identifikovat žáky s nedostatečným jazykovým vybavením tak, aby bylo možné na ně lépe zacílit finanční i metodickou podporu ministerstva. 
Vydáno: 28. 02. 2024
Přijímací zkoušky jsou samoúčelné, děti se kvůli nim učí nesmysly. 
Vydáno: 28. 02. 2024
Odborníci upozorňují, že téma umírání a smrti má své nezastupitelné místo v životě dětí a mládeže. Přestože to může být náročné, je důležité s ním otevřeně pracovat i ve školním prostředí. Organizace Cesta domů proto pořádá debatu určenou pedagogům i široké veřejnosti, která se uskuteční v úterý 19. března v pražském kině Bio Oko.
Vydáno: 28. 02. 2024
Třetí ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání se bude konat 4. dubna 2024 v Centru PANT Ostrava. Bude zaměřena na pedagogický leadership.
Vydáno: 28. 02. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo z pokynu ministra Mikuláše Beka práce na další fázi implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ prostřednictvím implementace příslušných opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období let 2023–2027.
Vydáno: 28. 02. 2024
podcast Vinohradská 12
Vydáno: 27. 02. 2024
První kolo výzev evropských programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, které spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS), přilákalo nejen dosud nejvyšší počet žádostí o financování projektů zahraničních výjezdů, ale i rozmanité skupiny nových žadatelů. Zájem roste u kulturních organizací a regionálních muzeí, ale také u sociálních či uprchlických center. Rozdělíme mezi ně větší rozpočet než kdy dříve.
Vydáno: 27. 02. 2024
NPI vás zve ke sledování třídílného seriálu, který představuje strategické postupy pro podporu vnitřní motivace a sebedůvěry nejen u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah seriálu byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z poradenských pracovišť, pedagogy a asistenty pedagoga. 
Vydáno: 26. 02. 2024
Rozhovor s ředitelkou pražského Gymnázia Nad Štolou a předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií
Vydáno: 26. 02. 2024
Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.
Vydáno: 23. 02. 2024
Dne 22. února 2024 mezi 9:00 a 12:00 proběhnou 4 bloky videohovorů ředitelů středních škol a ředitele Cermatu.
Vydáno: 21. 02. 2024
Ministr školství Mikuláš Bek rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na střední školy o jeden den, tedy do 21. února 2024. Původní termín byl do 20. února. Důvodem posunutí lhůty je snaha uvolnit případný stres uchazečů a rodičů, kteří ještě přihlášku s využitím nového systému nepodali. 
Vydáno: 20. 02. 2024
Těšit se můžete na tři workshopy pro učitele a učitelky na téma: Jak se chovat bezpečně nejen ve finančním světě?
Vydáno: 20. 02. 2024
Připravovaná kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech, jejímž hlavním cílem je přiblížit ústavní právo žákům na vyšším stupni základních škol a středoškolským studentům, potažmo celé české laické veřejnosti, je unikátním projektem spolku Hermeniculum, jenž získal podporu České advokátní komory. Zaštítili ho rektorka UK profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., a děkan Právnické fakulty UK profesor JUDr. Radim Boháč, Ph.D. Úvodní slovo k němu napsal ústavní soudce profesor JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Vydáno: 19. 02. 2024
Články o wellbeingu na škole jsme pro vás připravili zdarma. Není nutná ani registrace. Příjemné čtení. Více do tématu se můžete ponořit přihlášením nebo vyplněním registračního formuláře. 
Vydáno: 19. 02. 2024
Podání přihlášky je možné do 20. února 2024 (prostřednictvím informačního systému nebo datovou schránkou do 24:00 hodin).
Vydáno: 16. 02. 2024
Věstník MŠMT. Ročník LXXX. Sešit 2/2024 (240 s.).
Vydáno: 15. 02. 2024
Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z dnešního jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády.
Vydáno: 14. 02. 2024