Tři roky rozvoje socio-emočních a měkkých dovedností s metodikami Dobrý začátek a Skills Builder: hlavní výsledky kvantitativní evaluace

Vydáno: 9 minut čtení

Schola Empirica dlouhodobě usiluje o to, aby se do českých škol dostávala dobrá praxe ověřená v zahraničí. Evidence-based vzdělávací metodiky adaptujeme na naše prostředí, školíme v nich pedagogy a dále je systematicky podrobujeme vlastnímu výzkumu. V rámci našeho posledního projektu jsme společně sledovali dopad metodiky Dobrý začátek pro mateřské školy a efektivitu programu Skills Builder pro školy základní. Zatímco první metodiku ověřujeme již poněkolikáté, druhý program byl podobně rozsáhlé evaluaci vystaven úplně poprvé, a to i ve světovém měřítku. Na následujících řádcích přinášíme hlavní zjištění z kvantitativních dat o samotných dětech a žácích.

Tři roky rozvoje socio-emočních a měkkých dovedností s metodikami Dobrý začátek a Skills Builder: hlavní výsledky kvantitativní evaluace
Mgr.
Jan
Netík
evaluátor, Schola
Elge
Havrdová
Ph.D.
ředitelka
Obě zmiňované metodiky, s nimiž jste se mohli na stránkách
Školního poradenství v praxi
poslední dobou pravidelně seznamovat, si kladou za cíl podporovat učitele v soustavném rozvoji socio-emočních nebo měkkých dovedností u svých dětí a žáků. Abychom zjistili, zda jsou v tom úspěšné a nakolik se i v našich podmínkách daří opakovat pozitivní dopad původních zahraničních zkušeností, provádíme v každém našem projektu komplexní dlouhodobou evaluaci. Obecnější úvod do evaluace vzdělávacích metodik jsme přinesli v loňském lednovém vydání, kde podrobněji popisujeme i konkrétní evalua