Aktuality - strana 336

Vyjádření ČŠI k nabídkám některých komerčních subjektů odvolávajících se na tzv. plošné testování v 5. a 9. třídách.
Vydáno: 27. 02. 2013
Obdobně jako v předchozích letech, může i letos vaše škola využít pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem jednotné zadání, které je připravováno v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Projekt řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a přispívá na něj Evropský sociální fond.
Vydáno: 27. 02. 2013
Publikujeme závěry druhého debatního tématu věnovaného motivaci žáků a studentů učit se nové věci.
Vydáno: 27. 02. 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se seznámilo s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci žádostí o přezkum výsledků státní maturity, bude se jím řídit a zohlední jeho závěry při organizaci přezkumu výsledků didaktických testů.
Vydáno: 21. 02. 2013
Učitelé mohou zdarma stahovat dokumentární filmy o lidských právech, ekologii či moderních dějinách na novém portále Jeden svět na školách. Materiály pak mohou využívat při výuce, zároveň zde najdou návod, jak s dětmi v hodinách na dané téma pracovat, informovala Bohumila Beranová z programu Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni.
Vydáno: 20. 02. 2013
Česká republika je spolu s dalšími 18 státy zapojena do Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Od 4. do 27. března 2013 se na 170 školách uskuteční hlavní sběr dat.
Vydáno: 19. 02. 2013
Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.).
Vydáno: 19. 02. 2013
Centrum školského managementu PedF UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na II. MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU dne 13. 6. 2013 Motto konference: Čím přispěje školský management, když celé...
Vydáno: 18. 02. 2013
Jakou strategii zvolit při řešení didaktického testu z matematiky, zkoušky, kterou bude bezmála 40 tisíc studentů v květnu skládat v rámci společné části maturitní zkoušky 2013? Jaké pomůcky lze v průběhu zkoušky použít a co dělalo největší potíže maturantům v uplynulých letech? To jsou některé z otázek, na které pomůže odpovědět 16. číslo Maturitního zpravodaje.
Vydáno: 14. 02. 2013
Součástí projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizátorem je Česká školní inspekce, je také vývoj univerzálního elektronického systému pro národní šetření a pro ověřování...
Vydáno: 14. 02. 2013
14.–16. 5. 2013 se uskuteční v Pardubicích konference Školní stravování 2013 zaměřená na zdravou výživu školních dětí....
Vydáno: 13. 02. 2013
Přineslo vaše dítko pětku z písemky, protože mu učitelka objevila v penálu tahák? Dřív, než uděláte bouřku, si vzpomeňte, kde všude jste ty mrňavé papírky schovávali vy. A jakou dalo práci je vyrobit!
Vydáno: 08. 02. 2013
Nové termíny celostátního vzdělávacího programu Dny inspirací pro MŠ - 17. - 19. června 2013.
Vydáno: 07. 02. 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program pro nestátní neziskové organizace „Podpora rozvoje  mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže“. Uzávěrka přijetí žádostí je stanovena na 24. února 2013 ve 14 hodin.
Vydáno: 06. 02. 2013
Druhé kolo regionálních informačních panelů, realizovaných v rámci ESF projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), uspořádá Česká školní inspekce v termínu 27. února – 4. dubna 2013. V rámci 7 setkání (vždy dva spojené kraje), která se uskuteční v Chebu, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Zlíně, Olomouci a Praze se zástupci inspekce setkají se zhruba tisícovkou ředitelů základních škol a víceletých gymnázií.
Vydáno: 05. 02. 2013
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má...
Vydáno: 05. 02. 2013
Ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání si vás dovoluje pozvat na celostátní konferenci pro pedagogy škol a školských zařízení Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova, která...
Vydáno: 05. 02. 2013
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají.
Vydáno: 05. 02. 2013
Práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je podle oddílu A části A1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určený pro obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, byly zahájeny na podzim roku 2011.
Vydáno: 04. 02. 2013
V příloze naleznete třetí číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila Sekce řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.
Vydáno: 01. 02. 2013