Aktuality - strana 311

Akce Zažij vzdělávání jinak startuje zítra u příležitosti Dne dětí. Předvede veřejnosti, že tradiční školní látka se dá vyučovat zajímavěji a překvapivěji. Na sedmdesáti místech po celém území České republiky, včetně Národního divadla v Praze, budou připraveny ukázky vyučování, jak ho většina z nás ve škole nezažila. Smyslem akce je změnit pohled veřejnosti na učení a možnosti vyučování na školách všech stupňů.
Vydáno: 30. 05. 2013
Vážené kolegyně / Vážení kolegové, jménem vedoucího katedry Centrum školského managementu PedF UK v Praze PhDr. Václava Trojana, Ph.D. Vás zvu na II. Mezinárodní vědeckou konferenci školského managementu, která se...
Vydáno: 28. 05. 2013
Program konference 08:45 – 09:30 registrace09:30 – 09:45 zahájení 1. BLOK Maturita v ČR a na Slovensku – co jsme se z ní dozvěděli o kvalitě vzdělávacího systému? 09:45 –...
Vydáno: 28. 05. 2013
V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobné informace o tom, co se děje v období po didaktickém testu a písemné práci společné části maturitní zkoušky, jak si mohou žáci zkontrolovat své výsledky a kdy úspěšní maturanti obdrží maturitní vysvědčení.
Vydáno: 20. 05. 2013
Z rozhodnutí MŠMT došlo ke změnám, které se týkají připravovaných Standardů vzdělávacích oborů základního vzdělávání: Připomínkové řízení na Metodickém portálu RVP.CZ bylo prodlouženo do středy 22. 5. 2013. Připomínkové řízení probíhá formou...
Vydáno: 17. 05. 2013
Nejpozději zítra budou maturanti seznámeni s výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky, školám je CERMAT rozeslal již dnes.
Vydáno: 16. 05. 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo na základě zkušeností z roku 2011 a 2012 opatření, která přispějí k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle...
Vydáno: 16. 05. 2013
Uplynulá dvě desetiletí byla poznamenána významným vědecko-technickým pokrokem a společenskými změnami, v jejichž kontextu dochází taktéž k proměně postavení a role učitelů ve vzdělávacím systému. Navzdory těmto změnám učitelé stále zůstávají stěžejním prvkem vzdělávacího procesu každého žáka a studenta. Podprůměrný učitel nedokáže zajistit kvalitní výuku ani v případě bezvadných podmínek. Naopak dobrý učitel dokáže velmi dobře kompenzovat situace, kdy podmínky vzdělávacího procesu nejsou zcela ideální.
Vydáno: 16. 05. 2013
Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli při řešení testů úspěšní, ještě před tím, než obdrží oficiální výsledky od ředitele školy.
Vydáno: 15. 05. 2013
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy spolu s předními ekonomy a významnými představiteli soukromého sektoru pohovořil na konferenci s názvem „Vzdělávání v době globální ekonomiky“ pořádané institutem European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s českým Googlem dne 13. 5. 2013 v Kaiserštejnském palace. Ministr představil principy novely vysokoškolského zákona a diskutoval se zúčastněnými její jednotlivé body. Za účasti představitelů akademického prostředí, státního sektoru, sféry podnikání, neziskových organizací a médií přispěla konference k debatě o dalším směřování českého školství.
Vydáno: 15. 05. 2013
Seminář je určen osobám odpovědným za prevenci rizik, personalistům, lékařům, pracovníkům hygienických stanic a inspektorátů práce. Koná se 6. 6. 2013.
Vydáno: 15. 05. 2013
Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.
Vydáno: 15. 05. 2013
Jedno plošné testování je v plném proudu, druhé se chystá. Obě vzbuzují hodně emocí a stojí nás stovky milionů. Nejenom kvůli nim bychom se měli ptát: Co jsme se z dosud realizovaných testování dozvěděli o našem vzdělávacím systému?
Vydáno: 14. 05. 2013
Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Jihlava si Vás dovoluje pozvat na celostátní vzdělávací program Dny inspirací pro mateřskou školu. Pokud si některý vzdělávací program vyberete a budete mít zájem se zúčastnit, přihlásit se můžete do 7. 6. 2013 buď:1. elektronicky na www.nidv.cz  (programová nabídka, přihlášení do vzdělávacího programu, vyberte vzdělávací oblast (01)2. vyplněnou přihlášku (viz příloha) zašlete poštou na adresu (viz níže)3. elektronickou poštou na e-mail. adresu:  proskova@nidv.cz nebo vranova@nidv.cz
Vydáno: 13. 05. 2013
Ministerstvo školství ukončilo příjem žádostí do výzvy, díky níž budou moci střední školy získat dotaci na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Finanční podpora v celkové výši 1,75 miliardy korun bude směřovat na 272 mimopražských středních škol (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost neumožňuje financovat projekty v Praze. Dle pravidel EU se jedná o bohatý region.).
Vydáno: 09. 05. 2013
Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a MŠMT zvou na semináře ke Standardům pro ostatní vzdělávací obory (ICT, Člověk a jeho svět, Přírodopis, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis,...
Vydáno: 09. 05. 2013
Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky.
Vydáno: 09. 05. 2013
V květnu loňského roku se Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)jménem svých členů obrátila otevřeným dopisem na premiéra Nečase s požadavkem na zlepšení kvality a atraktivity středního odborného vzdělávání a větší propojení teoretické výuky s výukou praktickou.
Vydáno: 07. 05. 2013
Informační dokument České školní inspekce o problematice ověřování výsledků žáků....
Vydáno: 07. 05. 2013
V přiložených souborech naleznete ukázkové úlohy z anglického jazyka pro 5. i 9. ročník ve variantách s uvedením správných odpovědí i bez nich....
Vydáno: 06. 05. 2013