Výskyt černého kašle na škole

Vydáno: 3 minuty čtení

MZCR přináší aktuální informace k výskytu černého kašle (pertuse) v ČR.

Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb.

Informace pro školy a školská zařízení: 

  1. V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu
  2. Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat
  3. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav
  4. V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte návštěvu lékaře. 

Informace pro rodiče: 

  1. Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra
  2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
  3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
  4. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  

Další informace najdete ve stanovisku České vakcinologické společnosti.

Aktuální informace si ověřte u své hygienické stanice. Jejich přehled najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Při výskytu případu černého kašle provádí krajské hygienické stanice tzv. epidemiologické šetření, kdy se v jeho průběhu mimo jiné stanovují protiepidemická opatření.

Očkování proti černému kašli se provádí v rámci tzv. hexavakcíny, která je součástí povinného očkování. Očkování se provádí dle očkovacího kalendáře ccanv devíti týdnech, čtyřech měsících, ve dvanácti měsících. K přeočkování je pak nutné se dostavit v 11 letech.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/hlavni-hygienicka-deti-ve-skolach-nebudou-vylucovany-z-kolektivu-na-zaklade-absence-ockovani/; https://www.vakcinace.eu/novinky/stanovisko-k-vyrazovani-neockovanych-deti-z-kolektivnich-zarizeni-v-pripade-vyskytu-pertuse