Aktuality

Centrum Locika připravilo názorný materiál, jak lze podnětně využít pololetního vysvědčení.
Vydáno: 31. 01. 2024
Organizace SOFA nově pomáhá ohroženým dětem v Lysé nad Labem, ve Slaném a v Brně
Vydáno: 31. 01. 2024
Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k novele zákona (č. 454/2023 Sb.), která doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.
Vydáno: 30. 01. 2024
Experti radí: "Kam na střední školu?"
Vydáno: 30. 01. 2024
Letos rozšířené o soutěže v romštině a on-line kurzy romštiny
Vydáno: 30. 01. 2024
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dělá zátěžové testy.
Vydáno: 29. 01. 2024
Ve dnech 23. a 24. března 2024 proběhne v Praze pátý ročník konference s názvem Vzdělání pro budoucnost. 
Vydáno: 26. 01. 2024
Reforma výuky (plánovaně od září 2027) se zaměří na emoční gramotnost a zvládání stresu.
Vydáno: 23. 01. 2024
Verze PDF
Vydáno: 23. 01. 2024
Musí žák nebo zákonný zástupce žádat o prodloužení klasifikace?
Vydáno: 23. 01. 2024
Global Money Week má v letošním roce opět stanovené vysoké cíle. Jedná se o jedinečnou příležitost propojit žáky základních a středních  škol a odborníky z finančního sektoru, kteří jim mohou předat zkušenosti z oblasti řízení financí. Národní organizátoři proto vyzývají školy k zapojení.
Vydáno: 23. 01. 2024
Důraz na duševní zdraví a wellbeing se do školní výuky dostává velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů. Žáci by se nově ve školních lavicích měli naučit, jak pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat nebo řešit problémy a v neposlední řadě, jak zvládat stres a vyhledat pomoc. Učitelé musí najít vhodný způsob, jak k těmto tématům ve svých hodinách přistoupit. Pomoci jim může nová metodika socio-emočního učení Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR), kterou řináší organizace SOFA.
Vydáno: 19. 01. 2024
Projekt se zaměřuje na zmocňování a aktivizaci mladých lidí s různými kořeny v prosazování změn v oblastech, kde se setkávají se znevýhodněním. Především v oblasti středoškolského vzdělávání naráží na systémové bariéry v podobě nerovných příležitostí, chybějící podpory a nedostatku vhodných způsobů, jak vyjádřit své obavy a hájit své zájmy.
Vydáno: 19. 01. 2024
Pravidla pro využití FKSP neupravuje vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb. 
Vydáno: 18. 01. 2024
České základní školy řídí 2365 obcí-zřizovatelů, z nichž 90 % zřizuje pouze jednu školu. Rozdrobenost zdejšího systému plyne z abnormálně vysokého množství obcí a pro kvalitu vzdělávání přináší řadu negativních důsledků.
Vydáno: 17. 01. 2024
V prvních ročních středních škol bylo v celém Česku v loňském školním roce zhruba o 18 000 dětí víc, než kolik jich odešlo ze základních škol.
Vydáno: 17. 01. 2024
Konference má téma Mapování rozvoje inkluzivního vzdělávání v Evropě – kolegiální podpůrná centra.
Vydáno: 17. 01. 2024
Získejte finanční podporu na zahraniční pobyty nebo mezinárodní projekty spolupráce.  Výzvy Erasmus+ 2024 jsou zveřejněny.
Vydáno: 16. 01. 2024
Konference vám ukáže, jak s tímto malým dřevěným pódiem s otevíracími dvířky pracovat od A do Z. 
Vydáno: 16. 01. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo metodický materiál týkající se plnění povinné školní docházky v zahraničí podle § 38 školského zákona. Účelem materiálu je poskytnout základním školám a nižším ročníkům víceletých gymnázií informační podporu pro správný postup při vzdělávání žáka v zahraničí.
Vydáno: 16. 01. 2024