kpt. Bc. Michal Fanc

  • Článek
Školy a školská zařízení (dále jen „vzdělávací zařízení“) spolupracují se státní správou a územní samosprávou při vytváření podmínek pro řešení krizových situací 1) a při plnění povinností stanovených příslušnými orgány krizového řízení. Příslušné orgány krizového řízení, v tomto případě vláda ČR a hejtman, jsou oprávněny při vyhlášení krizového stavu jako jedno z krizových opatření 2) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Vydáno: 19. 03. 2019