Aktuality - strana 1

Podcast NPI ČR
Vydáno: 30. 12. 2022
Projekt zpracovaný analytiky společnosti PAQ Research
Vydáno: 29. 12. 2022
Školy řeší případy, kdy se jim žáci nabourají do systémů.
Vydáno: 29. 12. 2022
Rok 2022 přinesl do českého vzdělávání několik zásadních změn a složitých situací. Přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co se za uplynulých 12 měsíců událo v oblasti vzdělávací politiky.
Vydáno: 29. 12. 2022
Návrhy či různá doplnění k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 můžete odeslat pomocí online formuláře.
Vydáno: 29. 12. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany. 
Vydáno: 20. 12. 2022
Přečtěte si vybrané články naší redakce.
Vydáno: 19. 12. 2022
Skupina odborníků a praktiků, kteří se dlouhodobě zabývají oblastí vzdělávání žáků se speciálními potřebami, varuje před přijetím novely školského zákona, která mimo jiné výrazně mění podmínky pro fungování asistentů pedagoga. Novela, která nyní po připomínkovém řízení míří do projednání ve Sněmovně, může podle kritiků vrátit české školství v této oblasti o desetiletí zpět.
Vydáno: 16. 12. 2022
V Praze byl 15. 12. slavnostně pokřtěn Katalog podpůrných opatření, dílo, které vzniklo na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, a které vydává redakce Řízení školy společnosti Wolters Kluwer ČR. Katalog podpůrných opatření tak bude veřejně dostupný, a to v tištěné podobě i jako e-book. Všichni zájemci si jej budou moci zakoupit již na začátku roku 2023.
Vydáno: 16. 12. 2022
Skupina KROUŽKY, která je jedním z největších organizátorů zájmových a vzdělávacích kroužků a volnočasových aktivit pro děti přímo v základních a mateřských školách po celé ČR, a která je součástí české investiční skupiny DT-holding, a. s., podnikatele Daniela Tomeše, spustila finanční sbírku na volnočasové aktivity pro děti, jejichž rodiče se dostali do finanční tísně a nemohou svým dětem kroužek zaplatit. 
Vydáno: 16. 12. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023–2027 (dále jen DZ ČR 2023–2027). Ta proběhne v termínu 15. 12. 2022 – 15. 1. 2023.
Vydáno: 16. 12. 2022
V pondělí 12. a úterý 13. prosince proběhly na středních školách po celé České republice Studentské volby. Studenti „nanečisto“ volili budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírali z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách. Platný hlas odevzdalo 76 136 studentů. Do projektu se přihlásilo 516 škol, výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 504. Zájem škol byl rekordní za celou dobu existence projektu.
Vydáno: 14. 12. 2022
Rádi bychom vám představili publikaci Wellbeing ve vzdělávání, kterou vydává SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a Partnerství ve vzdělávání 2030+. Autorka v publikaci analyzuje, jakým způsobem pečují o wellbeing žáků i učitelů v pěti různých zemích, které se této problematice systematicky věnují. Hledá v nich inspirativní momenty, které by se daly přenést do české školní praxe.
Vydáno: 14. 12. 2022
Každá škola si musí poradit s jistým množstvím administrativy, osobní dokumentací dětí i zaměstnanců a zároveň komunikací s rodiči. V tom jim mohou pomoci školní informační systémy (ŠIS), které představují moderní a efektivní způsob zpracování informací a rychlý komunikační nástroj jak uvnitř školy, tak mezi školou a rodiči.
Vydáno: 14. 12. 2022
Cenu EDUína letos získal projekt Člověka v tísni, organizace Locika a organizátoři nultých ročníků pro ukrajinské žáky devátých tříd. Do Auly slávy tento rok vstoupila dlouholetá ředitelka základní školy Hana Vellánová. EDUína také prošla proměnou koncepce.
Vydáno: 13. 12. 2022
Modernizace obsahu gymnaziálního vzdělávání v digitální oblasti s sebou přináší nutnost úpravy školních vzdělávacích programů, zařazení nového předmětu informatika a cílené rozvíjení digitální kompetence napříč předměty. 
Vydáno: 13. 12. 2022
Poznejte hlasy a tváře těch, kteří bojují za lidská práva v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Jednotlivé příběhy představuje organizace Člověk v tísni.
Vydáno: 12. 12. 2022
To je název nového podcastu českého ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, ve kterém srozumitelnou formou vysvětluje a rozebírá evropská témata.
Vydáno: 08. 12. 2022