Aktuality

Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele dnes spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení. „Dnešním podpisem Memoranda zahájíme práce na kontinuální proměně vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků tak, abychom je v maximální možné míře připravili nejen na vstup do učitelského stavu, ale také na všechny výzvy, které je při výkonu profese čekají,“ řekl při slavnostním podpisu Memoranda ministr školství Robert Plaga.
Vydáno: 30. 09. 2021
Ministr školství Robert Plaga předpokládá, že druhé kolo testování by mělo proběhnout po podzimních prázdninách, tedy 1. listopadu. 
Vydáno: 30. 09. 2021
Nakladatelství Pasparta a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pro vás připravili mimořádnou akci – jeden den plný praktických workshopů a přednášek, které se ze všech úhlů zaměří na řešení aktuálních otázek souvisejících s prací s dětmi v prostředí mateřské školy. Vedle přednášek budete mít možnost zúčastnit se dvou workshopů, které vedou oblíbené lektorky s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi se SVP.
Vydáno: 29. 09. 2021
Vzniká jeho samostatná edice pro mladé a v hlavní roli budou studenti
Vydáno: 29. 09. 2021
Jaké jsou první zkušenosti s Národním plánem doučování a jeho realizací přímo ve školách? Jak školy motivují žáky a shánějí doučovatele? Jak je to s financováním programu? Odpoví vám zástupci ředitelů škol, ministerstva školství a neziskových organizací.
Vydáno: 29. 09. 2021
Lesní mateřské školy mají i po úpravě vyhlášky ke stravování problémy se zajištěním jídla pro děti podle požadavků hygieniků. 
Vydáno: 29. 09. 2021
Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování se věnujeme v rámci našeho projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+. Během série workshopů v září a říjnu 2021 Vám rádi přiblížíme teoretickou stránku participativního plánování, představíme příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a architektonických řešení, v neposlední řadě si s Vámi vyzkoušíme některé konkrétní metody, jak participativní plánování uskutečnit.
Vydáno: 24. 09. 2021
Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.
Vydáno: 23. 09. 2021
Ve Francii navštěvuje školní jídelny 12 352 000 žáků a studentů 65 510 škol (základních a středních, soukromých a veřejných). Školní jídelny jsou místem, v souvislosti s nímž vyvstávají společenské a vzdělávací stejně jako ekologické a politické otázky, neboť se v nich každý den stravuje zhruba 8 milionů dětí a vydává se téměř 1 miliarda jídel za rok.
Vydáno: 23. 09. 2021
Léto a letní prázdniny jsou typicky obdobím trávení dovolené. U pedagogů to pak platí dvojnásob. Dá se tedy předpokládat, že většina vašich zaměstnanců již svou dovolenou se skončenými letními prázdninami vyčerpala a problematika čerpání dovolené tak již pro vás není aktuálním ani palčivým problémem. I přesto bychom v tomto článku chtěli shrnout nejdůležitější postupy a praktické příklady, které při čerpání dovolené mohou nastat. Můžete si tak ověřit, zda postupujete správně, a případné mezery a nedostatky napravit. Kromě základního postupu se zaměříme i na střet dovolené se svátkem či překážkami v práci a též na změny, které přinesla lednová novela zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2021
Dějepis+ je projekt, který má za cíl zlepšit výuku moderních dějin na českých školách tak, aby odpovídala aktuálním přístupům ve vzdělávání. A jde na to v českém prostředí netradičně, ale přesně tak, jak se na podobnou výzvu sluší a patří – moderně a inovativně. Tedy od učících komunit a od zvyšování kompetencí zapojených učitelů a vzájemném sdílení s přístupem ke kvalitním a ověřeným výukovým materiálům.
Vydáno: 23. 09. 2021
Děti se tématu smrti nebojí, nemá být tabu, mělo by se o něm mluvit doma i ve škole. Zatím ale není shoda na tom, kdo by měl s dětmi o smrti mluvit a jak
Vydáno: 22. 09. 2021
V pondělí 20. a úterý 21. září proběhly na středních školách po celé České republice Studentské volby. Středoškoláci si tak mohli „nanečisto“ vyzkoušet volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v blížících se reálných volbách. Platný hlas odevzdalo 40 899 studentů. Do projektu se přihlásilo 335 škol, výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 312. Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů uspořádal již po dvanácté vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni.
Vydáno: 22. 09. 2021
Mezinárodní program Ekoškola získal nejvyšší ocenění v cenách SDGs 2021 v kategorii Vzdělání. 
Vydáno: 21. 09. 2021
Tým DigiKoalice pro vás připravil výukové balíčky pro žáky ZŠ, se kterými můžete své žáky pozvat do říše programování. Jednoduše si vyberete výukový materiál vhodný pro věk vašich dětí, balíček stáhnete (níže na stránce), prostudujete si přehlednou metodiku a můžete se pustit do výuky, která vaše žáky nadchne. Materiálem provází robot Kódík, skejťák Koudy a slečna Viky Koudelková.
Vydáno: 21. 09. 2021
O tom, jak zvládat nevhodné chování ve třídě i o zkušenostech s problémovým chováním žáků si v novém díle podcastu Zapojme všechny povídá Marta Kozdas (etopedka, koučka, metodička NPI, učitelka a speciální pedagožka) s Adélou Pospíchalovou. Jak je řešit, na koho se případně obrátit a co se jí v takových situacích osvědčilo?
Vydáno: 21. 09. 2021
Spolu se začátkem nového školního roku bylo zahájeno pokusné ověřování projektu Dějepis+. Pro školní rok 2021/22 se zatím zapojilo 251 učitelů dějepisu, z toho 41 v rolích lokálních koordinátorů – vedoucích učících se komunit. Pedagogové se nyní budou vzájemně podporovat a předávat si zkušenosti, jak oživit výuku dějepisu a rozvíjet kritické myšlení dětí.
Vydáno: 20. 09. 2021
Týden nízkoprahových klubů letos přichází s novinkami
Vydáno: 20. 09. 2021
Navzdory původním vládním plánům zůstal i od září nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy měsíčně zdarma.
Vydáno: 15. 09. 2021