Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Hygiena

Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení

Autor/autoři: Hynek Medřický, Daniel Jesenský

Na základě řady návštěv škol byl s pomocí spektrometru zjištěn plošný výskyt nízké osvětlenosti a nevhodné spektrální složení světla z běžně využívaných světelných zdrojů v dlouhovlnné červené a krátkovlnné modré a azurové části spektra, která výr...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky pozitivně ovlivňují motivaci, schopnost...

Pracovní prostředí

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní prostředí tvoří všechny fyzikální, chemické, biologické, sociální, kulturní a jiné činitele, které působí na zaměstnance (jejich motivaci, schopnosti, výsledky a chování) v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování poža...

Kategorie pracovních situací