Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Prevence rizikového chování

Adaptační kurzy

Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Lidická

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prá...

Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče) N

Autor/autoři: Kristina Březinová

Ztráta významné blízké osoby představuje zátěž a stres jak v životě dospělých, tak i v životě dětí. Jak vhodným způsobem komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby a procházejí náročným procesem truchlení? Čemu je vhodné se vyhnout a...

Jak na modrou velrybu N

Autor/autoři: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

V uplynulých měsících se v médiích objevily zprávy, podle kterých do Česka pronikla sebevražedná hra známá pod názvem Modrá velryba. Přestože většinu senzačních informací, které se k ní vážou, můžeme označit za tzv. hoax, s fenoménem se prostředni...

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních N

Autor/autoři: MŠMT

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních v souladu se Strategií prevence rizikového chování ...

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje při využití Individuálního výchovného programu jednotný postup při řešení rizikového chování žáků, který je popsán v metodickém doporučení MŠMT. Tento materiál byl zpracován v souvislosti s r...

Minimální preventivní program

Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Šejvl

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012 (zveřejněno pod č.j. 2006/2007-51) ve smyslu Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dě...

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem článku je vyčlenit důležité obsahové momenty nového Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských zařízeních a tím přispět k jejich využití v praxi škol a školských zařízení.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele