Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Přijímací řízení/Zápis

"Zápisová turistika" N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?

Doplňkové děti - MŠ

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V souladu s § 34 odst. 9 školského zákona vzdělává-li se v mateřské škole pravidelně kratší dobu, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povole...

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S účinností od 1. 1. 2017 školský zákon zavádí institut povinného předškolního vzdělávání, které je pro děti povinné od 1. 9. 2017. 

Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvod...

Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

zápis do prvního ročníku základního vzdělávání místo a doba zápisu organizace zápisu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020, dostupný z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Oznámení rozhodnutí

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele