Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Pracovní doba

Evidence a proplácení přespočetných hodin

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb. se odpracované přespočetné hodiny uvádějí v evidenci odpracované pracovní doby.

Evidence pracovní doby ve školství N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Obecně je možné konstatovat, že zaměstnavatel vede evidenci skutečností uvedený...

Indispoziční volno N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance ...

Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci A

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Možnost opustit pracoviště během přestávek v práci je jedním z nejčastějších sporných bodů ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Někteří zaměstnavatelé jen neradi umožňují pracoviště opustit, někteří to dokonce zakazují a zaměstnanci na d...

Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Návštěva lékaře N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Je zcela nepochybné, že každý zaměstnanec občas potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Zaměstnavatelé nezřídka kdy na tuto potřebu reagují tím, že po zaměstnanci vyžadují zameškaný čas napracovat. Zaměstnanci netuší, zda je tento požadavek op...

Organizace pracovní doby

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Organizace pracovní doby je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance (pedagogické i nepedagogické pracovníky) vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy.

Práce přesčas N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Z ustanovení § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („zákoník práce“), vyplývá, že prací přesčas je práce, která překročí stanovenou týdenní pracovní dobu a je vykonávána zaměstnancem mimo předem stanovený rozvrh ...

Pracovní doba pedagogického pracovníka N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Zákon upravuje výše uvedenou problematiku pouze velmi stručně. Zákoník práce an...

Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je vyčlenit speciální právní úpravu spojenou s pracovní dobou pedagogických pracovníků.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele