Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Legislativa - novinky

Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období březen 2021

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované N

Autor/autoři: Marek Buday

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele