Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Veronika Doležilová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních  vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní.

Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva), na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva) a byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. V současné době je pracovníkem Nadace Open Society Fund Praha a Spolu, z. s. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.

Počet článků autora: 9


Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit preze...

Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová

Článek "Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?" naleznete v nejbližší době v online archivu časopisů.  

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Dostanete-li od zákonného zástupce žáka prohlášení, ve kterém odmítá, aby jeho dítě nosilo roušky ve společných prostorách školy, pak doporučujeme snažit se především o vysvětlení situace, která není rozhodnutím ředitele školy, protože mimořádné o...

Základním cílem modulu pro ZŠ, který je součástí programu"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017"(dále jen Excelence), je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o tale

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová

Žádná lidská činnost, která probíhá podle právních předpisů, se neobejde bez určitého druhu řízení. Hlavním smyslem řízení je zajistit pokud možno jednotné provádění konkrétní agendy. Čím více se tato činnost decentralizuje, tím se zvyšuje potřeba...

Kategorie pracovních situací