Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Jan Kaczor

právník pro ScioŠkoly

jan.kaczor@scioskola.cz

Počet článků autora: 19


Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace? N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor

Tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, miliony vyhnaných z domovů. Další miliony žijící ve strachu z toho, že je zasáhne raketa, náboj, střepina… A to aniž by se jakkoli provinili. Každému soudnému člověku je jasné, kde je dobro a kde zlo. Kdo je...

Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku? N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o., Mgr. Jan Kaczor

V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to...

Mimoškolní akce školy – zajišťující dohled nad dětmi/žáky N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor, Vojtěch Kudlan

Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou os...

Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení) N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor, Vojtěch Kudlan

Již podle názvu je patrné, že mimoškolní akce označuje událost/akci, která se koná nebo pořádá mimo školu. Přesnější vymezení s ohledem na právní úpravu, která pojímá školu jako činnost, a nikoli jako místo, by bylo „akce, která se koná mimo místo...

Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor, Vojtěch Kudlan

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.

Kategorie pracovních situací