Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Soutěžme a buďme nejlepší!

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V minulém díle motivačního seriálu jsme sledovali typy zaměřené na vztahy: obránce, přítele a hvězdu. To jsou lidé, kteří si váží pohody v kolektivu a velmi si cení loajality. Dnes se zaměříme na další motivační skupinu, kterou jsou lidé soustředění na VÝKON. Podrobněji se seznámíme s ŘEDITEM, STAVITELEM a ODBORNÍKEM. Pokud tyto lidi správně motivujete, zajistí dosažení cíle vaší školy.

Řízení školy online(O motivaci zaměřené na výkon)

Jak poznáme lidi zaměřené na výkon?

Motivační typy lidí zaměřených na výkon se soustředí na přítomnost a na směřování ke stanovenému cíli. Své úsilí opírají o jasná fakta a logické důkazy, tabulky a čísla jsou pro ně rozhodující. Pokud mohou, soutěží. Jsou ochotní i přijmout a realizovat změnu, ale až po zvážení všech pro a proti. Dělají správné věci ve správný čas. Nejsou ochotni trávit svou pracovní dobu přátelským tlacháním ani vzletnými řečmi „Co by se mohlo v budoucnu udělat…“. Tady a teď je pro ně důležité. Nechápou, že někdo lpí na minulosti, když čísla ukazují, že změna je žádoucí. Potřebují mít věci „pod palcem“ a mít kontrolu nad ostatními i sebou samým (nebo spíše vyhovět sami sobě).

Jak správně podpořit a motivovat výkonové typy?

Mezi motivační typy zaměřené na výkon patří ředitel, stavitel a odborník. Ředitel vyhledává moc, vliv a kontrolu nad lidmi i nad zdroji. Zvládne dělat zásadní rozhodnutí a nebojí se převzít za ně odpovědnost. Motivuje ho jasně vymezená pozice v organizační struktuře s popsanými pravomocemi. Určitě ho potěší svěření náročných úkolů. Pokud není v pozici nejvyšší, rád zastoupí nepřítomného nadřízeného a podřízeným pracovníkům to dá jasně najevo. Když tedy potřebujete na chvíli uvolnit ruce od řízení ostatních, využijte právě ředitele. Jen mu jasně vymezte řídící mantinely, abyste se nedivili…Stavitele uspokojí dostatečná finanční odměna i materiální zabezpečení, které povede k jeho nadprůměrnému živobytí. Staviteli tedy záleží na vysokém životním standardu, a aby ho získal, je ochoten pracovat tam, kde se nabízí vysoká odměna. Nebojí se zodpovědné a náročné práce, pokud je jasně vymezená a bohatě ohodnocená. Navíc je to soutěživý typ a potěší ho, když může nad ostatními vyniknout. Stavitel je ideálním člověkem na shánění projektů a grantů. Musí v nich ale mít vymezenou pozici s náležitým finančním ohodnocením nebo za jejich přiklepnutí škole získat odměnu.

Odborník potřebuje neustále získávat nové znalosti a rozvíjet své mistrovství a specializaci. Ocení jasný plán svého osobního rozvoje, sdílení s ostatními odborníky, pomocí nichž se může rozvíjet. A protože je ochoten své zkušenosti předávat jako mentor, potřebuje nejen rozvoj své odbornosti, ale i měkkých dovedností. Odborník je ideální osobou pro zavádění nových trendů ve škole - pokud tedy potřebujete změnit školní vzdělávací program v oblasti jeho odbornosti, vyšlete ho na vzdělávání, umožněte mu sdílení s odborníky z ostatních škol a pak mu úkol svěřte.

A stejně jako v předchozím díle našeho seriálu přinášíme tři krátké příběhy výkonových typů:

Příběh ředitele

Příběh stavitele

Příběh odborníka

Alena je motivační typ „ředitel“. A klidně nechme mužský rod, protože za zády často slyší (a těší jí to) slovo „generál“. To, že ji ostatní považují za osobu s řídícími sklony, jí vůbec nevadí. Zatím je sice jen zástupkyně, ale školu v podstatě vede a na ředitelské místo si rozhodně brousí zuby. Otázkou ovšem zůstává, jestli ji na ředitelském místě chtějí ostatní. Její autoritativní přístup a neskrývaná touha mít vše pod kontrolou jí body moc nepřináší. Náročné úkoly ani zodpovědnost jí nevadí, proto jí už teď ředitel řadu věcí s klidem předává. Co jí ale vadí, jsou lidé, kteří se vymykají nastaveným mantinelům a nechtějí dodržovat pravidla. Na ty musí být přísná, protože jen tak se přece něco udělá. A kontrola je rozhodně důležitá. Stejně tak ji zdržují lidé, kteří potřebují podrobné vysvětlování úkolů a ještě to pak chtějí společně probírat, zda to správně pochopili. To přece není nutné, když to jasně řekla! Pokud máte ve sboru Alenu a není ve vedoucí funkci, raději si zjistěte, zda máte přehled o všem, co se ve škole děje. A zda Alenu už vlastně někdo nepovažuje za ředitelku školy.

Patrik je motivační typ „stavitel“. Ví, co chce, a umí toho dosáhnout. Má rád peníze a luxusní věci, netají se tím a možná právě proto ho ostatní někdy považují za chladného a vypočítavého snoba. Byla by ale škoda nevyužít jeho potenciál. Protože má peníze rád, umí je také sehnat a z toho pak může těžit celá škola. Pokud se zapojí do grantových výzev, bude velmi úspěšný. Ovšem musí ze získaných peněz něco mít… Protože je soutěživý, chce být nejlepší, a pokud pracuje ve škole, chce pracovat také v té nejlepší. Vlastně by mohl být i ředitelem. Sice by asi úplně neřídil lesní školku a do ubytovny s žáky ho nedostanete, nemusíte se ale obávat, že by rozpočet byl v minusu a nebylo na odměny. Naopak. Škola bude mít vždycky to nejlepší vybavení, ty nejkrásnější dny otevřených dveří a nejlepší prezentace pro veřejnost. A nelze ani pomyslet, že by sousední škola měla něco navíc. Nebude mít pokoj, dokud toho také nedosáhne. Když by se stal ředitelem školy, potřebuje jako zástupce někoho, kdo nezapomene na smysl vzdělávání, aby se celá škola netočila jenom na penězích.

Renata, motivační typ „ředitel“. Je zkušenou učitelkou matematiky a fyziky a pro svou uznávanou odbornost byla ředitelem školy vybrána za vedoucí předmětové komise svých předmětů. Nejen díky svému přehledu v oblasti výuky, ale také kvůli praktičnosti a jasnému nastavení potřebných věcí si získala své kolegy a celý tým je zárukou pedagogického mistrovství. Renata nastavuje jasné cíle, připravuje smysluplné akce a vše předává ostatním ve vzorně zpracovaných tabulkách. Zajišťuje adaptaci nových kolegů, mimo školu se angažuje v několika profesních sdruženích, a sama se dál vzdělává. Pohodu jí občas kazí Tomáš, zdá se jí příliš kreativní a musí ho někdy usměrnit – tím nejlepším je tady přece ona! Renata je téměř ideální motivačním typem pro školu - znalec svého oboru ochotný dál na sobě pracovat a rozvíjet se. Vyhledává zkušenější odborníky, od kterých se učí, zároveň ale sama ráda poskytne pomoc méně zkušeným. Pozor jen na přílišné uplatňování jejího vlastního názoru, který nemusí být tak úplně v souladu s potřebami školy.

 

Na co si dát pozor?

Typy zaměřené na výkon si lze jako ředitele školy představit možná spíše než motivační typy zaměřené na vztahy. Ostatně název motivačního typu „ředitel“ tomu napovídá. Když je ředitel opravdu ředitel, je jeho motivační charakteristika v podstatě v pořádku, pokud nevládne příliš autoritativním způsobem. V takovém případě je dobré obklopit se vztahovými lidmi a občas požádat o reflexi. Pokud je motivačním typem ředitele řadový pracovník, zvažte jeho posun na pozici středního managementu (vedoucí týmu) nebo ho pověřte náročným úkolem. A nezapomeňte s ním probrat jeho osobní cíle a rozvoj. I stavitel se stává ředitelem… Určitě při konkurzním řízení oslní komisi návrhy na získání finančních prostředků. A pokud není jediným uchazečem, jeho úsilí ještě podpoří přirozená soutěživost. Stavitel v kolektivu ostatních působí egoisticky, proto je nutné zdůraznit jeho přínos pro školu jako celek. Odborník se soustředí na svou odbornost, která je pro něj nejdůležitější. Je ochoten s ostatními spolupracovat, ale spíše na bázi mentora. Ideální pozicí je pro něj vedení odborného týmu, který spolupracuje na základě dobrovolnosti a který nevyžaduje autoritativní vedení.

Každý jsme jiný, každého z nás motivuje něco jiného. Možná v nás převažují vztahové typy obránce, přítele či hvězdy, nebo jsme zaměření na výkon stejně jako ředitel, stavitel a odborník. Pokud jste se nenašli, tak rozhodně nezoufejte – v takovém případě vás motivuje převážně růst a budete asi tvůrcem, duchem nebo hledačem. Ale o nich až v příštím díle našeho seriálu. Do té doby přejeme hodně elánu.

ZDROJE: SALE, J. Mapping motivation: unlocking the key to employee energy and engagement. Burlington, VT: Gover, 2016.

Zdroj: Pro Řízení školy 1/2022 Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., a Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků