Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Pohybové a zájmové aktivity - pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nakladatelství Pasparta

Akreditovaný seminář konaný dne 10. 11. 2021

Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvyšuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny do pohybových a zájmových aktivit - jak ve škole, tak i v rámci různých volnočasových akcí.

Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy musí řešit otázky jak tyto děti zapojit - jak s nimi pracovat individuálně, ale zároveň je i integrovat do skupiny vrstevníků.

Důležité je také vědět, jak pracovat s nechutí takových dětí např. k pohybovým aktivitám. To vše jsou témata, na která se zaměří tento workshop, který je plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit.

Z obsahu:

 1. Děti s různými diagnózami a práce s nimi (např. dyspraxie, ADHD, ADD).
 2. Čím se dítě s autismem odlišuje od intaktních vrstevníků: diagnostická triáda (verbální a neverbální komunikace, představivost, sociální interakce) s videoukázkami chování dítěte s PAS na cvičební jednotce.
 3. Jaké metody je možné použít při práci s dítětem s hendikepem - TEACCH program, metoda VTI, ABA.
 4. Jak předcházet problémovému chování dítěte v kolektivu.
 5. Jak dítě k pohybovým aktivitám motivovat.
 6. Jak s dítětem pracovat individuálně a zároveň jej začlenit do kolektivu.
 7. Role asistenta pedagoga např. v hodině tělesné výchovy, příp. při volnočasových aktivitách.
 8. Příklady z praxe a nácvik konkrétních aktivit.
 9. Řešení konkrétních dotazů účastníků kurzu.

Účastníci se naučí, jak fungují základní terapeutické metody při práci s dítětem s hendikepem a naučí se jak tyto děti začlenit do výchovně vzdělávacího procesu. Získají odpovědi na konkrétní otázky, které aktuálně řeší při integraci dítěte v hodinách tělesné výchovy a při zájmových aktivitách.

Workshop je určen pro všechny zájemce, kteří přicházejí s různými pohybovými a zájmovými aktivitami dětí do styku a zároveň se potřebují vyrovnat také s přítomností dětí s hendikepem v kolektivu - pro pedagogy mateřských škol, základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

Akreditováno MŠMT.

 • Přednášející: Mgr. Dana Cejpková, speciální pedagožka, spoluzakladatelka integrační mateřské školy, projektová manažerka SSC AV, cvičitelka TJ Sokol Libeň
 • Termín konání: 10. 11. 2021, od 9:00 do 16:00
 • Místo konání: Sokol Libeň, Praha
 • Cena semináře: 890 Kč
 • Jak seminář objednat? Vyplněním objednávky na www.pasparta.cz, nebo na e-mailové adrese: seminare@pasparta.cz, kde Vám také rádi odpovíme na případné další dotazy.

Zdroj: Pozvánka Nakladatelství Pasparta


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků