Nemocenské dávky

Vydáno:
Nemocenské dávky
Žádám laskavě o informaci, jak postupovat při vyplácení nemocenských dávek vychovateli, který má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu takto:
1. PO - 7 2. PO - 0 ÚT - 5 ÚT - 0 ST - 0 ST - 8 ČT - 0 ČT - 7 PA - 0 PA - 8 SO - 12 SO - 0 NE - 12 NE - 0
Jsme Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a školní jídelna Dlažkovice, příspěvková organizace.
Související předpisy:
* § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
* § 17 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
* § 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
ODPOVĚĎ:
Od 1. ledna 2009 náleží nemocenské zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání až tehdy, trvá-li jeho dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nepřísluší zaměstnanci nemocenské, ale náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti, a to za podmínek stanovených v zákoníku práce (§ 191 a § 192) a v zákoně o nemocenském pojištění. Dotaz však směřuje k poskytování nemocenských dávek, pro něž platí následující:
Podle § 17 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění náleží dávky za kalendářní dny a vypočítá se z tzv. denního vyměřovacího základu. Z redukovaného denního vyměřovacího základu se denní výše nemocenského stanoví příslušnou procentní sazbou, a to:
* od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 60 %.
* od 31. do 60. dne 66 %.
* od 61. dne 72 %.
Podle § 18 zákona o nemocenském pojištění vypočítává denní vyměřovací základ okresní správa sociálního zabezpečení z podkladů, které obdrží od zaměstnavatele spolu s žádostí o dávku na tiskopise „Příloha k žádosti o nemocenské“. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění, které předává okresní správě sociálního zabezpečení, která zajišťuje výpočet. Proto je naprosto bezpředmětné, aby se pro účely výpočtu a vyplácení nemocenského zabýval zaměstnavatel rozvržením pracovní doby svých zaměstnanců.