Stanovisko MŠMT k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci státní maturity

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se seznámilo s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci žádostí o přezkum výsledků státní maturity, bude se jím řídit a zohlední jeho závěry při organizaci přezkumu výsledků didaktických testů.

Nehledě na toto rozhodnutí se MŠMT zabývalo průběhem přezkumu již v předchozích letech, aby byl naplněn cíl ministerstva zajistit spravedlivou a objektivní organizaci státní maturitní zkoušky jako celku. Proto byly konkrétní změny v procesu přezkumu výsledků didaktických testů uskutečněny již v minulosti. Od podzimního zkušebního období 2011 se pravidelně zveřejňují zadání všech didaktických testů bezprostředně po zpřístupnění výsledků žákům.  

MŠMT bude dbát na dodržení náležitostí přezkumu, kterými se předejde dalším sporům a pochybnostem o řádném výkonu veřejné správy. Nadále bude MŠMT také sledovat judikaturu v obdobných případech.