Nadace České spořitelny podporuje vzdělávací aktivity na třetině škol v celé republice

Vydáno: 4 minuty čtení

Nadace České spořitelny za více jak 20 let svého fungování investovala 866 milionů korun do vzdělávacích a sociálních aktivit. V posledních letech se zaměřuje na podporu projektů ve školách, kde se vyučuje tak, aby mladá generace obstála ve svém profesním i osobním životě. Projekty zacílené zejména na rozvoj dovedností a postojů zažívají žáci a studenti na 1900 základních a středních (tj. na 36 %) školách v celé republice.

„Každá investice, i ta do českého vzdělávání, s sebou nese jisté riziko. Řada projektů, které podporujeme, staví na inovativních myšlenkách. Mezi ty největší patří Nadační fond Eduzměna nebo program Učitel naživo. Naši podporu si však získaly i projekty, které v praxi už roky úspěšně fungují,“ vysvětluje jeden ze základních pilířů činnosti Nadace ČS předsedkyně její správní rady Dana Brandenburg a dodává: „Ve své filantropické činnosti současně usilujeme o udržitelnost a dlouhodobý dopad na celý vzdělávací ekosystém. Stejné hodnoty proto hledáme u našich partnerů.“  

Nalézání shody a kultura spolupráce

Nadaci České spořitelny záleží na tom, aby všichni, kterým jde o kvalitní vzdělávání mladé generace, spolu uměli spolupracovat, věcně debatovat a nalézali shodu na stěžejních cílech. Síťování a propojování všech aktérů ve školství, rodičů, široké veřejnosti nebo organizací, které nabízejí mimoškolní rozvojové aktivity, je proto logickým krokem k naplnění nadační vize. „Aktivně proto podporujeme sdílení zkušeností a know-how mezi našimi partnerskými organizacemi, které působí na konkrétních školách. Společné úsilí a synergická spolupráce všech organizací je klíčem k úspěšné proměně českého vzdělávání. doplňuje Dana Brandenburg.

Wellbeing nebo práce se zpětnou vazbou

Několik z více než padesátky projektů podporovaných Nadací ČS působí například na Základní škole Norská v Kladně. Žáci zde mohli zažít i program Skautského institutu SI kabinet. „Náš program je připravený pro 2. stupeň základních škol. Společně s učiteli pracujeme na rozvoji spolupráce, třídního wellbeingu a také se snažíme žákům přiblížit kompetence pro praktický život – jakou je třeba finanční gramotnost,“ říká vedoucí programu SI kabinet Veronika Uhlířová.

Na mladší žáky se zaměřuje program Začít spolu od organizace Step by Step, který funguje na více než 150 školách. „V jádru naší práce je celý systém kompetenčního modelu vzdělávání. Děti se díky němu učí pracovat se zpětnou vazbou, řešit problémy, rozvoji sociálních dovedností, ale i vytrvalosti i vůli,“ vysvětluje ředitelka organizace Iveta Pasáková.

Nadace rozvíjí vlastní programy  

Nedílnou součástí nadační činnosti je také tvorba vlastního obsahu. Před dvěma lety vznikl dobrovolnický program Den pro školu, který propojuje základní i střední školy se světem praxe. Odborníci různých profesí se s žáky a studenty dělí nejen o své profesní know-how, ale i o své pestré životní zkušenosti. Díky nim se školáci dozvídají, jak je důležité nevzdat se a jít za svým cílem, že „selský rozum“ není jen prázdný pojem nebo že rozumět financím a umět správně investovat je opravdu důležité. Dosud Den pro školu zažilo 50 000 žáků a studentů. 

V současné době pracuje Nadace na vývoji nového programu, který bude zaměřen na oblast finančního vzdělávání. Je postaven na klíčových kompetencích, které jsou stěžejní pro naplněný a finančně zdravý život. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a jejich učitelé. Do vývoje programu je proto již nyní zapojena nejen učitelská komunita, ale také samotní žáci. Pro ně bude program připraven na počátku roku 2025. „Náš program je postaven na mezioborovém přístupu a přenositelnosti do praktického života. Věříme, že finanční vzdělávání může být součástí nejen hodiny občanské výuky či matematiky, ale například i dějepisu nebo českého jazyka.“ zakončuje Dana Brandenburg.

Zdroj: TZ Nadace České spořitelny