354/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
354/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. srpna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb., nařízení vlády č. 197/2015 Sb. a nařízení vlády č. 144/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovené v bodě 27 přílohy č. 2 k tomuto nařízení platí pro všechny obory vzdělání škol zřizovaných Ministerstvem obrany.".
2. V příloze č. 1 oddílu D tabulce D2 se odkaz na poznámku č. 11 včetně poznámky k tabulce zrušuje.
3. V příloze č. 1 se na konci oddílu D doplňuje tabulka D6, která včetně nadpisu a poznámky k tabulce zní:
                  "D6) Obory vzdělání poskytující
       střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
I------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H I
I    v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0   I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I skupina I  Obor vzdělání   I Nejvyšší I Nejvyšší I  Zdravotní  I  Doplňující obor  I
I     I s maturitní zkouškou I  počet  I  počet  I omezení podle I vzdělání s výučním  I
I     I kategorie dosaženého I žáků na I žáků na I přílohy č. 2 k I  listem kategorie  I
I     I   vzdělání L0   I učitele I učitele I   tomuto   I dosaženého vzdělání I
I     I           I OV v 1. I OV v 2. a I nařízení vlády I      H     I
I     I           I  roč.  I 3. roč. I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  21  I 21-41-L/01 Hutník  I  12   I  12   I 1, 2, 4, 8a, I 21-52 H/01 Hutník  I
I     I operátor       I      I      I 11, 19, 21, 22 I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  21  I 21-44-L/01 Technik  I  12   I  12   I 2, 3, 5, 7a, I 21-53-H/01 Modelář  I
I     I modelových zařízení I      I      I 8a, 11, 19,  I           I
I     I           I      I      I  20, 21, 22  I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-44-L/01 Mechanik I  12   I  12   I 2, 4, 5, 7a, I 23-51-H/01 Strojní  I
I     I strojů a zařízení  I      I      I   9a, 19   I mechanik       I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-44-L/01 Mechanik I  12   I  12   I 2, 4, 5, 7a, I 23-52-H/01 Nástrojař I
I     I strojů a zařízení  I      I      I   9a, 19   I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-45-L/01 Mechanik I  12   I  12   I 1, 3, 7a, 19 I 23-56-H/01 Obráběč  I
I     I seřizovač      I      I      I        I kovů         I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-45-L/01 Mechanik I  12   I  12   I 1, 3, 7a, 19 I 26-52-H/01      I
I     I seřizovač      I      I      I        I Elektromechanik pro I
I     I           I      I      I        I zařízení a přístroje I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-62-L/01 Optik   I  12   I  12   I   1, 3   I 23-62-H/01 Jemný   I
I     I           I      I      I        I mechanik       I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  23  I 23-69-L/01 Technik  I  12   I  12   I 3, 7a, 19, 20, I 23-69-H/01 Puškař  I
I     I puškař        I      I      I    27    I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  26  I 26-41-L/01 Mechanik I  12   I   8   I   3, 22   I 26-51-H/01      I
I     I elektrotechnik    I      I      I        I Elektrikář      I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  26  I 26-41-L/01 Mechanik I  12   I   8   I   3, 22   I 26-52-H/01      I
I     I elektrotechnik    I      I      I        I Elektromechanik pro I
I     I           I      I      I        I zařízení a přístroje I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  28  I 28-42-L/01 Chemik  I  17   I  12   I  4, 9a, 10  I 28-52-H/01 Chemik  I
I     I operátor       I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  31  I 31-43-L/01 Oděvní  I  12   I  12   I 4, 9a, 19, 22 I 31-58-H/01 Krejčí  I
I     I technik       I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  33  I 33-41-L/01 Operátor I  12   I  12   I   9a, 19   I 33-56-H/01 Truhlář  I
I     I dřevařské a     I      I      I        I           I
I     I nábytkářské výroby  I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  34  I 34-52-L/01 Tiskař na I   7   I   7   I 4, 7a, 9a, 19, I 34-52-H/01 Tiskař na I
I     I polygrafických    I      I      I    22    I polygrafických    I
I     I strojích       I      I      I        I strojích       I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  34  I 34-53-L/01      I   7   I   7   I   9a, 22   I 34-53-H/01      I
I     I Reprodukční grafik  I      I      I        I Reprodukční grafik  I
I     I pro média      I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  39  I 39-41-L/01      I  12   I  12   I  3, 7a, 9a  I 23-68-H/01 Mechanik I
I     I Autotronik      I      I      I        I opravář motorových  I
I     I           I      I      I        I vozidel       I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  39  I 39-41-L/01      I  12   I  12   I  3, 7a, 9a  I 26-57-H/01      I
I     I Autotronik      I      I      I        I Autoelektrikář    I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  39  I 39-41-L/02 Mechanik I  12   I   7   I    19    I 36-52-H/01      I
I     I instalatérských a  I      I      I        I Instalatér      I
I     I elektrotechnických  I      I      I        I           I
I     I zařízení       I      I      I            I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  65  I 65-41-L/01      I  17   I  12   I 4, 9a, 19, 26 I 65-51-H/01 Kuchař - I
I     I Gastronomie     I      I      I        I číšník        I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  66  I 66-44-L/01 Obchodník I  12   I  12   I    1    I 66-51-H/01 Prodavač I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  69  I 69-41-L/02 Masér   I  15   I  10   I 7a, 8a, 9a,  I 69-53-H/01      I
I     I sportovní a     I      I      I  16, 23, 26  I Rekondiční a     I
I     I rekondiční      I      I      I        I sportovní masér   I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/02      I   6   I   6   I 4, 8a, 9a, 19 I 82-51-H/02 Umělecký I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I        I truhlář a řezbář   I
I     I zpracování dřeva   I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/01      I   6   I   6   I 4, 7a, 9a, 19 I 82-51-H/01 Umělecký I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I        I kovář a zámečník,  I
I     I zpracování kovů   I      I      I        I pasíř        I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/01      I   6   I   6   I 4, 7a, 9a, 19 I 23-52-H/01 Nástrojař I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I        I           I
I     I zpracování kovů   I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/01      I   6   I   6   I 4, 7a, 9a, 19 I 23-57-H/01 Kovář   I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I        I           I
I     I zpracování kovů   I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/04      I   6   I   6   I 4, 7a, 8a, 9a, I 82-51-H/04 Umělecký I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I    19    I keramik       I
I     I zpracování kamene a I      I      I        I           I
I     I keramiky       I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/04      I   6   I   6   I 4, 7a, 8a, 9a, I 36-54-H/01 Kameník  I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I    19    I           I
I     I zpracování kamene a I      I      I        I           I
I     I keramiky       I      I      I        I           I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
I  82  I 82-51-L/05      I   6   I   6   I 2, 3, 5, 7s, I 28-58-H/01 Sklář -  I
I     I Uměleckořemeslné   I      I      I   9a, 19   I Výrobce a      I
I     I zpracování skla   I      I      I        I zušlechťovatel skla I
I---------I----------------------I-----------I-----------I----------------I----------------------I
Poznámka k tab. D6:
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2021/2022.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.