Aktuality

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga.
Vydáno: 30. 11. 2023
Od 1. 1. 2024 je plánována účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. Legislativní dokumenty, metodické materiály, tiskopis přihlášky a další informace naleznete zde, na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a na nových webových stránkách sloužících k přihlašování.    
Vydáno: 30. 11. 2023
Opatření obecné povahy
Vydáno: 30. 11. 2023
Umí jazykové modely už napsat vážně cokoli?
Vydáno: 29. 11. 2023
Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro Hlavní město Prahu koordinoval Pražský inovační institut (Pii). Projekt, který trval dva a půl roku, byl zaměřený na pražské mateřské, základní a střední školy. Sdružoval čtyřiadvacet hlavních partnerů, kteří realizovali většinu aktivit. Byli mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, InBáze, CEDU, SPKV a další) i školy a akademické instituce jako Univerzita Karlova, ČVUT nebo Smíchovská střední průmyslová škola.
Vydáno: 29. 11. 2023
Senátoři schválili poslanecký návrh novely školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení. V praxi to bude znamenat navýšení počtu škol na přihlášce, snazší přístup k informacím o výsledcích přijímacího řízení a nově také prioritizaci vybraných škol. Návrh novely školského zákona, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Novela bude účinná od 1. 1. 2024, uchazeči se budou moci přihlašovat elektronicky na SŠ už v příštím roce.
Vydáno: 29. 11. 2023
Cílem živě streamované debaty, která se uskuteční 13. prosince od 15 hodin, je představit zajímavé výukové a motivační aktivity s využitím digitálních technologií napříč předměty, v rámci projektů i mezipředmětových vztahů. A v neposlední řadě také ilustrovat přínos vzdělávání pedagogů i pedagogického sdílení v rámci školy (nejen) v tématech informatického myšlení a digitální kompetence.
Vydáno: 28. 11. 2023
 Z důvodu rozpočtových škrtů v kapitole školství
Vydáno: 27. 11. 2023
Konference k mediálnímu vzdělávání
Vydáno: 25. 11. 2023
Tematická zpráva
Vydáno: 24. 11. 2023
Informace z právě vyšlé Tematické zprávy ČŠI přináší novinky.cz. Je za nízkým zájmem o druhý jazyk důraz kladený na gramatiku? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Do světového dne štědrosti a dobrých skutků se můžete zapojit i v ČR. Giving Tuesday se letos koná 28. listopadu.
Vydáno: 24. 11. 2023
V souvislosti se stávkou avizovanou na den 27. 11. 2023, u které je ohlášeno jednodenní přerušení práce školských a dětských zařízení, rekapitulujeme pro rodiče dětí podmínky nároku na ošetřovné.
Vydáno: 23. 11. 2023
Zajišťují kvalitu praxe studentů a studentek učitelství a donedávna byli slepou skvrnou na mapě profesní přípravy budoucích učitelů. Kdo jsou a co dělají provázející učitelé a učitelky přehledně shrnuje nová webová stránka, která je součástí kampaně organizace Učitel naživo financované z dotační výzvy „Na učitelích záleží“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Web www.provazejiciucitele.cz slouží jako zdroj informací pro studenty učitelství, fakulty připravující učitele, vedení škol, ale také média a zájemce o školská témata.
Vydáno: 23. 11. 2023
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.
Vydáno: 22. 11. 2023
Kulatý stůl – NPO
Vydáno: 22. 11. 2023
U dětí je potřeba rozvíjet dovednost užívat technologie ke svému prospěchu a zdraví.
Vydáno: 22. 11. 2023
Společnost EDUin ve své analýze shrnuje plusy i slabá místa návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro roky 2023–2027
Vydáno: 21. 11. 2023
Pražští symfonikové se v sobotu 25. listopadu přenesou i s celou Smetanovou síní plnou dětí a rodičů do teplých krajin. Tématem cyklu dopoledních rodinných koncertů Orchestr na dotek jsou totiž letos výlety za hudbou na všechny světové strany. První koncert se věnoval severské hudbě a nyní přichází na řadu jih. Průvodci na této hudební pouti dětem budou herci Marek Němec, Johana Schmidtmajerová a dirigent Jan Kučera. Po skončení programu si malí diváci mohou přijít vyzkoušet přímo na pódium Smetanovy síně, jaké je to být třeba harfistkou nebo pozounistou v orchestru.
Vydáno: 20. 11. 2023
Studie Tomáše Protivínského (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu)
Vydáno: 20. 11. 2023