Aktuality

Zásadní změny, důležitá upozornění, výklad - neustále doplňováno.
Vydáno: 31. 07. 2023
Od 1. srpna 2023 začíná platit zákon o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Vztahuje se také na školy s 50 a více zaměstnanci. 
Vydáno: 31. 07. 2023
První ze série diskusních setkání, která se konají v rámci projektu Podpora rovných příležitostí, se zaměřuje na angažovanost škol při snižování nerovností ve vzdělávání žáků. Jak uvádí R. Jedličková, ředitelka ZŠ Grafická v Praze, vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se jim daří díky společné vizi, novým nástrojům, péči o pedagogický sbor, zahraniční inspiraci, ale i pečlivému výběru kolegů. Ve videu zazní i stanoviska Z. Svobody, vedoucího Katedry sociální a speciální pedagogiky UJEP.
Vydáno: 27. 07. 2023
V novém podcastu Zapojme všechny hovoří Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů o tom, jak umělá inteligence proměňuje současné vzdělávání. Podrobně se zabývá softwarovým programem chatbot, který využívá umělou inteligenci k interakci s lidmi pomocí přirozeného jazyka. Zaměřuje se zejména na chatboty ChatGPT a Bing Chat, které jsou užitečné jako pomocné nástroje i ve školách.
Vydáno: 24. 07. 2023
Metodická podpora krajům (Dlouhodobý záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (DZ ČR 2023-2027))
Vydáno: 21. 07. 2023
Značka Rodiče vítáni pomáhá budovat dobré vztahy mezi rodiči a školou.
Vydáno: 21. 07. 2023
Média, konkrétně Lidové noviny a server Lidovky.cz, přišly 13. července s informací, že ministerstvo školství se v rámci sestavování rozpočtu na příští rok chystá razantně škrtat v oblasti základních uměleckých škol či je dokonce rušit. Tato informace se v žádném případě nezakládá na pravdě a jedná se pouze o spekulace autorky článku. To potvrzuje také vyjádření prezidenta Asociace ZUŠ ČR Tomáše Kolafy, který je v článku citován s tím, že o žádných škrtech či rušení nemá žádné informace.
Vydáno: 19. 07. 2023
Analýza vznikla v rámci Auditu vzdělávací politiky ČR za rok 2022.
Vydáno: 19. 07. 2023
Projekt UpSkilling - zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání
Vydáno: 19. 07. 2023
Projekt Střední článek podpory, který je spolufinancovaný Evropskou unií, startuje 1. července 2023.
Vydáno: 18. 07. 2023
S účinností od 1. 9. 2023 dochází Opatřením ministra č. j. MSMT-12464/2023 k úpravě RVP ZV. Změna zohledňuje především specifické vzdělávací potřeby žáků-cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách.
Vydáno: 18. 07. 2023
Nové pilotní kurzy k informatice na první i druhém stupni a pro učitele jazyků startují v srpnu:
Vydáno: 17. 07. 2023
Cílem metodiky je poskytnout mateřským školám jednoduchý přehled komunikačních nástrojů a jejich využití při komunikaci se zákonnými zástupci. 
Vydáno: 12. 07. 2023
MŠMT i letos finančně podpořilo aktivity dětí a mladých včetně letních táborů pro děti v celkové částce přes 230 milionů korun. Tato podpora směřuje každoročně mládežnickým organizacím na pravidelnou činnost s dětmi a mladým lidmi, jejímž vyvrcholením jsou  letní tábory. Podmínkou pro čerpání dotace na letní tábory je kvalifikace hlavních vedoucích dle požadavků ministerstva.
Vydáno: 07. 07. 2023
Ministerstvo školství proto připravilo materiál, který má za cíl měněná či nová ustanovení zdůraznit a vysvětlit zejména pro potřeby ředitelů škol.
Vydáno: 07. 07. 2023
V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání navrhli odborníci z ČVUT kompetenční model pro vedoucí pracovníky (ředitele a zástupce ředitelů) mateřských, základních a středních škol. Jedná se např. o kompetence řešení problémů, rozhodnost, flexibilitu, odolnost vůči zátěži, ale také o analytické a kritické myšlení.
Vydáno: 05. 07. 2023
Záznam diskuse 1. místopředsedy Sdružení místních samospráv Oldřicha Vávry a programového ředitele společnosti EDUin Miroslava Hřebeckého v pořadu Pro a proti 
Vydáno: 04. 07. 2023
O přesné platné úpravě budeme informovat (předpokládaná platnost od školního roku 2023/2024)
Vydáno: 04. 07. 2023
Celý návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 naleznete na edu.cz. Zapojit se může kdokoliv. Stačí vyplnit formulář.  Zdroj: MŠMT  ...
Vydáno: 03. 07. 2023
Inspekční činnost, specifické a další úkoly i rozvojové úkoly
Vydáno: 03. 07. 2023