Aktuality

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.), který doplňuje zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. 1. 2023. 
Vydáno: 31. 01. 2023
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy pro konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přinesla novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24. 1. 2023.
Vydáno: 31. 01. 2023
Centrum Locika přináš materiál k vysvědčení i pro děti. A přichází s prosbou na vás dospělé. Pokud jste odborníci pracující s dětmi, včetně pedagogických pracovníků, vytiskněte dětem, vylepte jim ve třídě na nástěnku. 
Vydáno: 31. 01. 2023
Špatné známky na vysvědčení mohou být velmi stresující, jak pro děti, tak pro rodiče. Neuspokojivá známka se může stát rozbuškou pro vyhrocené emoce z obou stran. Mnoho rodičů neví, jak by měli správně na špatné známky reagovat.
Vydáno: 31. 01. 2023
Prostřednictvím krajských úřadů bude v souvislosti s financováním pozic ukrajinských asistentů pedagoga ve veřejných školách na období leden-srpen 2023 rozděleno cca 218 milionů korun. Bude tak podpořeno celkem 552 škol ze všech krajů, přičemž největší objem prostředků směřuje do Prahy a Středočeského kraje.
Vydáno: 30. 01. 2023
Podpora se přímo dotýká nejen začínajících učitelů, ale všech, kteří do adaptačního procesu začínajících učitelů na školách přímo zasahují, tedy také uvádějících učitelů a členů vedení škol. Materiály nahlíží na danou problematiku vždy konkrétním úhlem pohledu a nabízí odpovědi na takové otázky, které vybraná skupina opravdu řeší.
Vydáno: 30. 01. 2023
České základní školy postupně zavádí do praxe revidovaný Rámcový vzdělávací program v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. Národní pedagogický institut ČR pro ně realizuje  v informatické a digitální sféře zdarma  různé formy podpory. V podpůrném balíku je také tým profesionálních konzultantů, tzv. IT guru, připravených pomoci základním a středním školám se vším, co se týká digitálních technologií.
Vydáno: 30. 01. 2023
Rozhovor pro Letní speciál časopisu Řízení školy vedla Naďa Eretová, šéfredaktorka Řízení školy
Vydáno: 30. 01. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí výběrové řízení na 8 pozic učitelů nebo učitelek Evropských škol.  Evropské školy zajištují vzdělávání pro děti diplomatických pracovníků a zástupců institucí EU. Učitelé vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu   vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. Aktuálně hledáme nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v Karlsruhe, Lucemburku, Bergenu a Bruselu. 
Vydáno: 26. 01. 2023
 K příležitosti Mezinárodního dne vzdělání představil Dětský fond OSN (UNICEF) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a partnery nejnovější data a informace týkající se integrace ukrajinských uprchlických dětí do českých škol a společně se zaměřili na klíčové strategie pro řešení problémů přímo v terénu. 
Vydáno: 25. 01. 2023
EDUin shrnuje vývoj, data, argumenty
Vydáno: 25. 01. 2023
Přeplněnými školami na jedné straně a úbytkem žáků v některých regionech na straně druhé se zabývá jedno ze čtyř témat letošního Auditu vzdělávacího systému 2022. Všechna témata představí EDUin 28. února 2023.
Vydáno: 24. 01. 2023
22. až 26. ledna 2023 se uskuteční jubilejní dvacátý ročník Olympiády dětí a mládeže, tentokrát v Královéhradeckém kraji. Ten se hostitelské role ujal už podruhé, poprvé se zde největší multisportovní akce České republiky konala již v roce 2006. Na programu desáté zimní edice nechybí tradiční sporty jako lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování či biatlon a zařazena je také disciplína pro handicapované sportovce. 
Vydáno: 23. 01. 2023
Chcete se zapojit do mezinárodního vzdělávání a načerpat inspiraci do výuky od kolegů v zahraničí? Máte nápad na inovativní vzdělávací projekt a potřebujete peníze na jeho realizaci? Podejte si grantovou žádost v programu Erasmus+.
Vydáno: 19. 01. 2023
Nikdy na odkaz neklikejte.
Vydáno: 19. 01. 2023
Navýšení horních limitů cen stravného
Vydáno: 18. 01. 2023
Vzniká tak doposud největší konsorcium, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v prostředí internetu.
Vydáno: 18. 01. 2023
Pozor, v následujících dnech lze v souvislosti s prezidentskými volbami očekávat skutečně razantní vlnu dezinformací, vyvolávajících velmi silné emoce, které jsou doprovázeny násilnými projevy. Zachovejte prosím klid, ověřujte si informace, nešiřte dále neověřené domněnky.
Vydáno: 17. 01. 2023
Nedostatek řemeslníků se v Česku neustále prohlubuje. Zatímco před třemi lety jich na pracovním trhu chybělo kolem 300 tisíc, dnes jejich počet překračuje hranici čtyř set tisíc. Podle odborníků zlepšení situace Česko nečeká.
Vydáno: 17. 01. 2023
Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by vždy myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. Způsobuje to jejich různá motivace učit se i odlišné vzdělávací možnosti (preferovaný učební styl, dílčí znevýhodnění v učení, inteligence, paměť, schopnost soustředit se atd.). Mohou také pocházet z různého rodinného prostředí, tudíž i jejich podmínky pro učení mohou být výrazně rozdílné. 
Vydáno: 17. 01. 2023