Volby do školské rady

Plné znění otázky

Dotazuji se na situaci volba člena školské rady. Volební řád říká, že volební komise se skládá z 3 členů. Paní ředitelka zvolila 2 členy – pí školnici a pí ředitelku. ŠR dle řádu má mít 3 členy školské rady. Nyní máme zástupce rodičů a zástupce zřizovatele, zástupce pedagogů rezignoval. Paní ředitelka dle volebního řádu zahájila volby nového člena ŠR. Volili pedagogičtí pracovníci. Lze akceptovat tento postup viz příloha volby? (zvolila dalšího zástupce rodičů dětí)
Bude při kontrole akceptován?
Doplnit: volba člena je na rok 2020. V řádu je 3 roky.

 

Odpověď