Hospodaření školy v roce 2022 – úhrada ztráty zřizovatelem mimořádný příspěvek

Plné znění otázky

V roce 2022 naše škola skončila ztrátou. V rezervním fondu jsme neměli žádné prostředky. V červenci nám náš zřizovatel poukázal mimořádný příspěvek na úhradu ztráty. Jak mám toto zaúčtovat? V roce 2023 mám po schválení účetní závěrky vytvořený účetní doklad MD 432/D 431.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů