Školská rada

Plné znění otázky

Je v rámci kompetencí školské rady možné zadávat průzkum mezi žáky školy bez souhlasu vedení školy?

Doslova cituji obdržené info od předsedkyně školské rady: "O podobný autoevaluační elaborát žádám i zástupkyni studentů ŠR, která provede cílený průzkum mezi našimi studenty, který se bude týkat vyhodnocení výuky a vzdělávání z jejich úhlu pohledu, jak v době distančního studia, tak i před ním."  Ředitel školy byl jen informován o započatém průzkumu, nikoliv o jeho formě, zadání a rozsahu.

Odpověď