Pomoc jazykářům z odborných škol

Vydáno:

Každý, kdo učí cizí jazyk na odborné škole, ví, jak náročné je kromě obecného jazyka zvládnout alespoň základ toho, co žáci potřebují v praxi svého oboru. Když se objevila možnost připravit pro školy volně přístupné materiály pro tuto výuku, rozhodli jsme se využít ji a spolu se školami, které projevily zájem o spolupráci, zpracovat elektronické podklady pro výuku odborného cizího jazyka. Tvorba online jazykových výukových materiálů začala v roce 2018, když ještě nikdo nemohl tušit, že do dvou let přesune koronavirus do online prostředí všechny žáky.

Pomoc jazykářům z odborných škol
„Motivací k vyhlášení grantu bylo přispět za podpory prostředků z ESF ke zvýšení kvality výuky cizího jazyka na středních odborných školách, protože jde o oblast, která na jaz

Související dokumenty