Co (z)může zřizovatel

Vydáno:

Zřejmě se všichni shodneme na tom, že zřizovatel rozhodně může posílat škole peníze na provoz, financovat rekonstrukce, případně stavět nové budovy. To je jedna z jeho velmi důležitých rolí a při pohledu na stav školních budov a vybavení školek a škol můžeme bez ostychu říci, že až na výjimky zřizovatelé tento svůj úkol plní dobře. Vyplývá to mimo jiné i z poslední výroční zprávy ČŠI, která potvrzuje trend stále se zvyšující kvality materiálního zázemí škol. Podle některých hlasů zde ale také role zřizovatelů končí. Do života školy už nemá co mluvit. A do vzdělávání jako takového už vůbec ne.

Co (z)může zřizovatel
Bc.
Milan
Vácha,
starosta obce Psáry a držitel medaile ČŠI za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání, člen rady a školské komise Svazu měst a obcí, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje
V posledních letech se na školy a především jejich ředitele hrne nekontrolovatelné množství nových požadavků, ať již legislativních, provozních, pedagogických, nebo prostě jen lidských. Neustálé novelizace školských předpisů, GDPR, veřejné zakázky, projektová řízení, inkluze, aktivní rodiče vyžadující partnerskou diskusi, stavební a bezpečnostní předpisy,