Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Vyhledávaní

Výsledky vyhledávání

Online časopis

Na Praze 3 aktivně řeší velké počty dětí s odlišným mateřským jazykem

Rubrika: Inkluze Vydání: 11/2020

Praha 3 začala ve školním roce 2019/2020 realizovat přelomový projekt integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen „OMJ“). Na jedné ze zdejších základních škol byl zahájen projekt intenzivních, několikaměsíčních kurzů českého jazyka, který je určen pro žáky všech 10 místních základních škol

Online časopis

Zkušenosti základních škol se vzděláváním intelektově nadaných žáků

Rubrika: Inkluze Vydání: 11/2020

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, a Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové, Úprkova 1, mají ve svém okolí pověst škol, které se umějí dobře postarat o vzdělávání a rozvoj žáků s nadprůměrným nebo mimořádným rozumovým nadáním (tzv. MiND žáků). Dobře totiž vědí, že tito žáci nemusejí

Online časopis

Konkrétní tipy a návody z oblasti společného vzdělávání přináší pedagogům nová aplikace Zapojmevšechny.cz

Rubrika: Inkluze Vydání: 11/2020

PhDr. Kristina Březinová působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako tutorka webové aplikace Zapojmevšechny.cz. Pracuje také v Akademické psychologické poradně Vysoké školy ekonomické, kde se věnuje studentům se speciálními studijními potřebami.

Online časopis

Kinopříběhy nově i online

Rubrika: Představujeme Vydání: 11/2020

Kinopříběhy jsou formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa, který využívá krátká videa vzpomínek pamětníků. Za běžných okolností je žákům a studentům přímo ve škole promítne lektor, který je zároveň doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím komentářem. Dva nové kinopříběhy však můžeme zajisti

Online časopis

Eduzměna: Učíme se ze zpětné vazby

Rubrika: Představujeme Vydání: 11/2020

Jedním z cílů Nadačního fondu Eduzměna je podpořit na Kutnohorsku rozvoj učících se organizací. Naše snahy primárně směřují k podpoře rozvoje škol jako učících se organizací, ale vzhledem k propojenosti jednotlivých aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání, považujeme za důležité podporovat učící se prost

Online časopis

Založení a rozjezd školy #3: Do rejstříku!

Rubrika: Noví, malí, neotřelí Vydání: 11/2020

Zřizovatele jsme na konci minulého dílu opustili ve chvíli, kdy se rozhodli pro zápis do rejstříku škol. Již nebudeme sledovat ty, kteří se z různých důvodů vydali jinou cestou. Naopak se zblízka podíváme přímo na proces zápisu, tedy na faktický zrod nové školy.

Online časopis

Ke správnému rozhodnutí vede cesta po visutém laně

Rubrika: Manažerské dovednosti Vydání: 11/2020

V postavení ředitele školy nebo jeho zástupce jsme konečnou instancí pro schvalování zlepšovacích návrhů našich kolegů a jejich uskutečnění v praxi. Podle svého vlastního uvážení, co má šanci na úspěch a co ne, řešíme od stolu, co umožníme a co zamítneme, a činíme tak osudová rozhodnutí o projektech

Online časopis

Velikost školy

Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 11/2020

Na některé úvahy a z nich vyplývající změny není teď ve školství asi nejvhodnější doba. Zejména na řešení těch okolností, které by znamenaly zvýšené finanční požadavky. To však neznamená, že je přestaneme vnímat a nebudeme na ně upozorňovat. Patří mezi ně velikost třídy i školy.

Online časopis

Další vzdělávání - a co dál?

Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 11/2020

Jednou z mnoha oblastí, které máte jako ředitelky a ředitelé dnes na starosti, je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jde o oblast na první pohled zcela jasnou, bezproblémovou, konsenzuálně přijímanou, a přitom obestřenou tolika mýty a nánosy zvykového práva.

Online časopis

Učitel bez profesní přípravy může faulovat

Rubrika: Rozhovor Vydání: 11/2020

Jiří Němec je šestnáctým děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a již pět let usiluje o to, aby do škol přicházeli kvalitní učitelé. O tom, jak letošní výuku ovlivňuje covid i jaká rizika může přinést otevření profese bez přípravy, jsme si povídali v rozhovoru.

Online časopis

Vzdělávání zaměřené na žáka a výuka v roce 2020

Rubrika: Vzdělávání Vydání: 11/2020

Jedním ze tří cílů Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která vznikla na návrh MŠMT, je otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií. Zkušenosti učitelů z posledních měsíců školního roku 2019/2020 v době zavření škol potvrzují, že zatím jen v ná

Online časopis

Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech

Rubrika: Téma – distanční vzdělávání Vydání: 11/2020

Máte pocit, že víte, o čem se hovoří, když se řekne vzdělávání na dálku, distanční vzdělávání, hybridní výuka či offline výuka? Před březnem 2020 ležely tyto pojmy na okraji zájmu většiny učitelů, dnes je slýcháme každodenně. Před rokem ovšem označovaly něco jiného než dnes.

Online časopis

Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020

Tento článek navazuje na text publikovaný v Řízení školy 10/2020 „Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení – základní informace“ přehledem údajů a dokumentů, které je třeba doložit k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zaříze

Online časopis

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Online časopis

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020

Cílem tohoto článku je vysvětlit, jak posuzovat nároky zaměstnance z více pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli, a také ukázat rozdíly mezi výkonem prací v jednom pracovněprávním vztahu a ve více pracovněprávních vztazích.

Online časopis

O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020

V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných informací a jak s nimi nakládat. Hned na začátku ško

Online časopis

Covid-19 jako učitelova nemoc z povolání

Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020

Školy jako epidemický problém. Tak by se daly shrnout zprávy z posledních dní. Virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, se ve školách šíří. Dle Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR pochází až 20 % nových případů ze školství.1) V praxi znamená šíření viru růst počtu nakažených žáků

Online časopis

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení: Změny za období říjen 2020

Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: 11/2020

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení: Změny za období říjen 2020 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj:...

Online časopis

Supervize učitelských sborů pohledem supervizorů

Rubrika: Odborná sdělení Vydání: 6/2020

Supervize je pojem, který se v posledních letech ve školním prostředí objevuje čím dál častěji. Školy se s ním setkávají například v tzv. šablonách, jejichž prostřednictvím mohou žádat o finanční podporu pro zavedení supervizí. Bohužel se ale stále nejedná o zcela známý a rozšířený pojem, u něhož by

Online časopis

Kariérko.cz - kariérní platforma pro studenty

Rubrika: Kariérové poradenství Vydání: 6/2020

Nezisková organizace Institut kariéry a rozvoje, z. s., pomáhá studentům získat přehled o trhu práce a jeho možnostech, ukazuje jim příležitosti osobního rozvoje a inspiruje je k proaktivnímu přístupu k životu.