Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Zdraví a bezpečnost dětí

Vzdělávací program – Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Program pro získání základní orientace v právním prostředí, a především základní průpravy pro přípravu školy či školského zařízení na mimořádné události a krizové situace.

Vzdělávací program – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Vzdělávací program pro bližší seznámení s problematikou Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, pro získání přehledu o konkrétním zařazení v RVP, o vhodných publikacích, učebnicích a dostupných pomůckách k výuce, o příkladech dobr...

Exkurze školních kolektivů v hasičských stanicích

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS hl. města Prahy

Jednotlivé HZS krajů v rámci provádění preventivně výchovné činnosti realizují nejrůznější výchovně-vzdělávací programy a projekty a jednou ze zajímavých a efektivních forem jsou exkurze na hasičských stanicích pro školní kolektivy. Jde o činnost ...

Hasík CZ

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: Hasičský záchranný sbor ČR

Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách 

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: Český národní registr dárců dřeně

Se začátkem školního roku spustil Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) program, který si klade za cíl rozšiřovat povědomí o činnosti organizace mezi studenty středních škol. Studenti se tak na přednáškách dozvěděli o nemocech krvetvorby a jej...

Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí

Kategorie: Projekty Autor: HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor ČR se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání témat ochrana obyvatelstva, požární prevence a integrovaný záchranný systém, které jsou v rámci problematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozpr...

Hasiči pro školy

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS

Hasičský záchranný sbor ČR se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání v tématech ochrana obyvatelstva, požární prevence a integrovaný záchranný systém, která jsou v rámci problematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ...

Záchranný kruh

Kategorie: Projekty Autor: V. Krajsová, T. Hutta

Každý z nás jistě ví, jak je důležité naše zdraví a bezpečí. A nejen to naše, ale i našich dětí. Je potřeba znát rizika a hlavně vědět, jak jim předcházet či jak se v krizové situaci zachovat. Úkolem každého rodiče je připravit své dítě na možné s...