Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Evropská jazyková cena Label

Kategorie: Společenské vědy Autor: DZS

Výzva 2021 zveřejněna

Vážení realizátoři jazykových projektů,

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje 20. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2021.

Termín předkládání přihlášek: 30. 4. 2021

Priority pro Výzvu 2021:

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše). 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2021 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).

Zdroj: https://www.dzs.cz/clanek/evropska-jazykova-cena-label-vyzva-2021-zverejnena


Diskuse - Počet příspěvků: 0