Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Projekty - 2020

soutěž IT-SLOT

Kategorie: Informační technologie Autor: SSSVT

Jak zdatní jsou čeští žáci v informatice? To ukáže celostátní soutěž IT-SLOT

Ptačí hodinka

Kategorie: Mateřská škola Autor: Česká společnost ornitologická

Vzdělávání školní mládeže a budování pozitivního vztahu k přírodě je jednou z klíčových aktivit České společnosti ornitologické. Pro žáky základních škol pravidelně připravuje materiály obohacující výuku o environmentální rozměr.

Akademie věd ČR nabízí unikátní stáže pro středoškoláky

Kategorie: Společenské vědy Autor: MŠMT

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být vědcem? V nadcházejícím roce k tomu máte jedinečnou příležitost! Akademie věd ČR právě nyní vyzývá středoškoláky, kteří chtějí zažít něco nového, aby se přihlásili na odborné stáže. Vědkyně a vědci z Akademie vě...

Podzimní WocaBee šampionát 2020

Kategorie: Společenské vědy Autor: WocaBee

Soutěž je vhodná pro všechny žáky základních a středních škol

Podzim patří Minisčítání

Kategorie: Společenské vědy Autor: ČSÚ

Odstartoval další ročník zábavně-vzdělávacího projektu Minisčítání 2020, který je určen pro děti ve věku 9 až 15 let. Žákům přiblíží význam statistiky i chystaného Sčítání lidu. Do projektu se lze zapojit i během online výuky a na vylosované třídy...

Se lvem do světa peněz

Kategorie: Finanční gramotnost Autor: ING

Koronavirová pandemie převrátila život v Česku naruby. Jedním z mála pozitiv je nebývalá vlna solidarity a snaha si pomáhat. Firmy i jednotlivci hledají způsob, jak podpořit své okolí a mnohdy z toho můžou těžit i školy, učitelé a jejich žáci.

DidaDiv 2021

Kategorie: Společenské vědy Autor: DidaDiv

Kartonové loutkové divadlo jako nástroj pro vzdělávání a volný čas v nové době

Komiksová soutěž ADRA

Kategorie: Environmentální výchova Autor: ADRA

Přihlaste se do pátého ročníku Komiksové soutěže ADRA  "Promluv k světu bublinou" na téma Cílů udržitelného rozvoje.

Vzdělávací program – Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Program pro získání základní orientace v právním prostředí, a především základní průpravy pro přípravu školy či školského zařízení na mimořádné události a krizové situace.

Vzdělávací program – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Vzdělávací program pro bližší seznámení s problematikou Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, pro získání přehledu o konkrétním zařazení v RVP, o vhodných publikacích, učebnicích a dostupných pomůckách k výuce, o příkladech dobr...

Exkurze školních kolektivů v hasičských stanicích

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS hl. města Prahy

Jednotlivé HZS krajů v rámci provádění preventivně výchovné činnosti realizují nejrůznější výchovně-vzdělávací programy a projekty a jednou ze zajímavých a efektivních forem jsou exkurze na hasičských stanicích pro školní kolektivy. Jde o činnost ...

Zábavná výuka finanční gramotnosti podpořená online kvízy

Kategorie: Finanční gramotnost Autor: ING Bank

Na českém trhu najdete více než 50 bank. Patří mezi ně i nizozemská banka ING, která se kromě své obchodní činnosti zaměřuje i na podporu finančního vzdělávání, a to konkrétně ve školách. Pro žáky základních škol, ale i jejich učitele, nabízí širo...

META Akademie

Kategorie: Vzdělávání učitelů Autor: META, o. p. s.

Společnost META Vás zve na nábor účastníků

Hasík CZ

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: Hasičský záchranný sbor ČR

Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách 

Co Tě sejří? Česká asociace streetwork rozdá finance na projekty mladých

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork vyhlašuje další ročník Co Tě sejří. Děti a dospívající mládež mají možnost pod záštitou nízkoprahových klubů získat finanční podporu na vlastní projekty pro zlepšení svého okolí. Může jít například o opravu hřiště, zkulti...

1Planet4All

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Člověk v tísni

Přemýšlíte nad tím, jak vést žáky k aktivnímu občanství? Trápí vás klimatická změna a hledáte cesty, jak vzbudit u žáků zájem o toto téma? Dává vám smysl učit studenty řešit věci nejen teoreticky, ale i v reálném světě? Jste ze střední či střední ...

Program Soutěž & Podnikej

Kategorie: Společenské vědy Autor: Soutěž & Podnikej

Studenti si mohou již popáté vyzkoušet rozjezd vlastního podnikání už na střední. Nejlepší z nich poletí do Chicaga

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kategorie: Informační technologie Autor: Kybersoutez.cz

Zúčastněte se naší soutěže a řekněte všem, kde vidíte zranitelnosti našich moderních společností, a jak by je mohl ohrozit útok z kybernetického světa, jehož následky by mohly být podobné, nebo i horší než třeba epidemie COVID-19.

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: Český národní registr dárců dřeně

Se začátkem školního roku spustil Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) program, který si klade za cíl rozšiřovat povědomí o činnosti organizace mezi studenty středních škol. Studenti se tak na přednáškách dozvěděli o nemocech krvetvorby a jej...

Pěstuj naději! Vyhlašujeme 10. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět!

Kategorie: Společenské vědy Autor: Člověk v tísni, o. p. s.

Vzhledem k aktuální koronavirové krizi a zavřeným školám jsme se rozhodli vyhlásit letošní jubilejní ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět o něco dříve. Téma v pořadí již 10. ročníku se orientuje na současnou situaci, kdy se ocitáme pod...