Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ústavní zákony

Zákon 309/1999 Sb.

Schválený 11. 11. 1999 Účinný 1. 1. 2000 Novelizovaný: 31. 12. 2019 Zrušen: 1. 1. 2024  

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Zákon 262/2013 Sb.

Schválený 13. 8. 2013 Účinný 26. 8. 2013  

262/2013 Sb., o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 186/2013 Sb.

Schválený 11. 6. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Zákon 104/1991 Sb.

Schválený 20. 11. 1989 Účinný 6. 2. 1991 Novelizovaný: 29. 3. 2010  

104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Zákon 273/2001 Sb.

Schválený 10. 7. 2001 Účinný 2. 8. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon 99/1963 Sb. Z

Schválený 4. 12. 1963 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon 141/1961 Sb.

Schválený 29. 11. 1961 Účinný 1. 1. 1962 Novelizovaný: 28. 6. 2022  

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon 352/2001 Sb.

Schválený 18. 9. 2001 Účinný 5. 10. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon 3/1993 Sb.

Schválený 17. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 28. 7. 1998  

3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Zákon 2/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 28. 12. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon 1/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2013  

1/1993 Sb., Ústava České republiky

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

117/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

146/2002 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Změna nastane

193/2013 Sb.

Zrušen: 15. 10. 2022