Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí

Zákon 173/2021 Sb.

Schválený 21. 4. 2021 Účinný 23. 4. 2021  

173/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 183/2021 Sb.

Schválený 28. 4. 2021 Účinný 30. 4. 2021  

183/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 612/2020 Sb.

Schválený 29. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 164/2019 Sb.

Schválený 12. 6. 2019 Účinný 1. 7. 2019 Novelizovaný: 19. 3. 2021  

164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon 127/2015 Sb.

Schválený 13. 5. 2015 Účinný 4. 6. 2015  

127/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon 395/2015 Sb.

Schválený 14. 12. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Zrušen: 1. 1. 2017  

395/2015 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Zákon 111/2006 Sb.

Schválený 14. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška 433/2013 Sb.

Schválený 17. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

Nařízení 440/2013 Sb.

Schválený 18. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Zrušen: 1. 1. 2015  

440/2013 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení 460/2013 Sb.

Schválený 4. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Vyhláška 473/2012 Sb.

Schválený 17. 12. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon 267/2013 Sb.

Schválený 21. 8. 2013 Účinný 1. 9. 2013  

267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 103/2013 Sb.

Schválený 21. 3. 2013 Účinný 1. 5. 2013  

103/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 91/1998 Sb.

Schválený 3. 4. 1998 Účinný 1. 8. 1998 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon 401/2012 Sb.

Schválený 5. 9. 2012 Účinný 27. 11. 2012 Novelizovaný: 1. 10. 2015  

401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 359/1999 Sb.

Schválený 9. 12. 1999 Účinný 1. 4. 2000 Novelizovaný: 28. 6. 2022  

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon 40/1964 Sb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon 94/1963 Sb.

Schválený 4. 12. 1963 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

94/1963 Sb., o rodině

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

117/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

146/2002 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Změna nastane

193/2013 Sb.

Zrušen: 15. 10. 2022