Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Exekutor.;Náklady exekuce.;Exekutorský úřad.;Exekutorská komora.;Odklad výkonu rozhodnutí. Odklad exekuce.;Zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavení exekuce.;Exekuční prostředky k vydobytí nepeněžního plnění.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Exekuční titul (obecně).; ...

Více

Obsah předpisu se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.


Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

582/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

155/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

48/1997 Sb.

Novelizovaný: 1. 8. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 8. 2022