Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Pracovní právo

Zákon 195/2021 Sb.

Schválený 10. 5. 2021 Účinný 20. 5. 2021  

195/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 182/2021 Sb.

Schválený 28. 4. 2021 Účinný 30. 4. 2021  

182/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Zákon MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN

Schválený 14. 5. 2021 Účinný 15. 5. 2021 Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců, OSVČ

Zákon MSMT-22101/2019-1

Schválený 28. 8. 2019 Účinný 28. 8. 2019  

MSMT-22101/2019-1 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Zákon 603/2020 Sb.

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

603/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 589/2020 Sb. N

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 19. 10. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 575/2020 Sb.

Schválený 17. 12. 2020 Účinný 23. 12. 2020  

575/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

Zákon 510/2020 Sb.

Schválený 4. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Zákon 408/2020 Sb.

Schválený 12. 10. 2020 Účinný 14. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

408/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 487/2020 Sb.

Schválený 16. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

487/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 366/2019 Sb.

Schválený 11. 12. 2019 Účinný 1. 6. 2020  

366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 205/2020 Sb.

Schválený 21. 4. 2020 Účinný 27. 4. 2020  

205/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 110/2019 Sb.

Schválený 12. 3. 2019 Účinný 24. 4. 2019  

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Nařízení 263/2018 Sb.

Schválený 14. 11. 2018 Účinný 1. 1. 2019  

263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Zákon 32/2019 Sb.

Schválený 22. 1. 2019 Účinný 1. 7. 2019  

32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhláška 333/2018 Sb.

Schválený 19. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Zrušen: 1. 1. 2020  

333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 14/2015 Sb.

Schválený 16. 12. 2014 Účinný 29. 1. 2015  

14/2015 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Vyhláška 161/2018 Sb.

Schválený 31. 7. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Nařízení 399/2017 Sb.

Schválený 6. 11. 2017 Účinný 1. 1. 2018  

399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 447/2017 Sb.

Schválený 7. 12. 2017 Účinný 15. 12. 2017  

447/2017 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

589/2020 Sb.

Novelizovaný: 19. 10. 2021  

2/1993 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

247/2014 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

281/2014 Sb.

Zrušen: 1. 10. 2021