Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ostatní

Zákon MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN

Schválený 25. 6. 2021 Účinný 26. 6. 2021 Novelizovaný: 9. 7. 2021 Zrušen: 1. 8. 2021  

MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb

Zákon MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Schválený 4. 5. 2021 Účinný 10. 5. 2021 Novelizovaný: 1. 6. 2021 Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Zákon MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN

Schválený 6. 5. 2021 Účinný 7. 5. 2021 Zrušen: 1. 9. 2021  

MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2

Zákon MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN

Schválený 12. 5. 2021 Účinný 12. 5. 2021  

MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření

Zákon MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Schválený 17. 5. 2021 Účinný 18. 5. 2021 Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest

Zákon MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN

Schválený 17. 5. 2021 Účinný 18. 5. 2021 Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol

Zákon 155/2021 Sb.

Schválený 31. 3. 2021 Účinný 31. 3. 2021  

155/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 612/2020 Sb.

Schválený 29. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 589/2020 Sb. N

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 19. 10. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 510/2020 Sb.

Schválený 4. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Zákon 142/2020 Sb.

Schválený 30. 3. 2020 Účinný 31. 3. 2020 Zrušen: 14. 4. 2020  

142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky)

Zákon 191/2020 Sb.

Schválený 17. 4. 2020 Účinný 24. 4. 2020 Novelizovaný: 31. 7. 2021  

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Vyhláška 84/2019 Sb.

Schválený 20. 3. 2019 Účinný 1. 4. 2019  

84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Zákon 111/2019 Sb.

Schválený 12. 3. 2019 Účinný 24. 4. 2019  

111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vyhláška 300/2018 Sb.

Schválený 11. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019  

300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Vyhláška 310/2018 Sb.

Schválený 12. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

310/2018 Sb., o krajských normativech

Zákon 341/2005 Sb.

Schválený 28. 7. 2005 Účinný 13. 9. 2005 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Nařízení 86/2018 Sb.

Schválený 9. 5. 2018 Účinný 28. 10. 2018  

86/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 162/2018 Sb.

Schválený 31. 7. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

162/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení 104/2005 Sb.

Schválený 3. 11. 2004 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

589/2020 Sb.

Novelizovaný: 19. 10. 2021  

2/1993 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

247/2014 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

281/2014 Sb.

Zrušen: 1. 10. 2021