Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon MSMT-14025/2021-2

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 1. 6. 2021  

MSMT-14025/2021-2 Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021

Nařízení MSMT-21548/2021-1

Schválený 1. 8. 2021 Účinný 11. 8. 2021  

MSMT-21548/2021-1 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Zákon MSMT-22387/2021-4

Schválený 1. 9. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

MSMT-22387/2021-4 normativů neinvestičních výdajů na rok 2021 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2021 (stanovených č.j. MSMT-64/2021 a č.j. MSMT-3084/2021)

Zákon MSMT-22387/2021-2

Schválený 1. 9. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

MSMT-22387/2021-2 normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021 (stanovených v příloze č. 1 materiálu č.j. MSMT-203/2021)

Nařízení MSMT-31203/2021-1

Schválený 1. 11. 2021 Účinný 23. 11. 2021  

MSMT-31203/2021-1 stanovení dalších fi nančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Nařízení MSMT-31956/2021-2

Schválený 1. 12. 2021 Účinný 1. 12. 2021  

MSMT-31956/2021-2 Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Nařízení SK03/2022

Schválený 1. 2. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

SK03/2022 implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Nařízení MSMT-156/2022

Schválený 1. 2. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

MSMT-156/2022 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Metodické pokyny MSMT-974/2022

Schválený 1. 2. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

MSMT-974/2022 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství

Metodické pokyny MSMT-4387/2015-2

Schválený 1. 7. 2015 Účinný 1. 7. 2015 Novelizovaný: 1. 10. 2015  

MSMT-4387/2015-2 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016

Metodické pokyny MSMT-5243/2019-2

Schválený 1. 5. 2019 Účinný 1. 5. 2019  

MSMT-5243/2019-2 soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020

Metodické pokyny MSMT-21149/2016

Schválený 6. 9. 2016 Účinný 1. 12. 2016  

MSMT-21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Zákon 174/2021 Sb.

Schválený 13. 4. 2021 Účinný 12. 5. 2021  

174/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN

Schválený 30. 12. 2021 Účinný 3. 1. 2022 Novelizovaný: 17. 1. 2022 Zrušen: 10. 2. 2022  

MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb

Zákon MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN

Schválený 14. 1. 2022 Účinný 17. 1. 2022 Novelizovaný: 15. 2. 2022 Zrušen: 19. 2. 2022  

MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Zákon MZDR 461/2022-3/MIN/KAN

Schválený 26. 1. 2022 Účinný 31. 1. 2022 Zrušen: 19. 2. 2022  

MZDR 461/2022-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců a dalších osob

Zákon MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN

Schválený 26. 1. 2022 Účinný 31. 1. 2022 Novelizovaný: 15. 2. 2022 Zrušen: 19. 2. 2022  

MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN mimořádné opatření - screeningové testování ve školách

Zákon MZDR 4050/2022-1/MIN/KAN

Schválený 2. 2. 2022 Účinný 3. 2. 2022 Zrušen: 19. 2. 2022  

MZDR 4050/2022-1/MIN/KAN mimořádné opatření - organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

Zákon 26/2022 Sb.

Schválený 3. 2. 2022 Účinný 7. 2. 2022  

26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

45/2013 Sb. N

Schválený 30. 1. 2013 Účinný 25. 2. 2013 Novelizovaný: 28. 6. 2022  

45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

16/1993 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

120/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

111/2006 Sb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022