Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výchovná opatření

Kázeňská opatření A

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské le...

Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky N

Autor/autoři: Karin Marques

Žáci se budou postupně vracet do škol a s nimi nejistota, jak se po tak dlouhé izolaci mimo školu budou chovat. Řada z nás se jistě obává, že puberťáci doma ještě více zvlčeli a bude velmi těžké s nimi ve škole opět vycházet. Je dobré si tedy zopa...

Opatření ve výchově

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Opatření ve výchově jsou negativní nebo pozitivní důsledky určitého chování dítěte. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. mohou být za prokázané porušení povinností uložena tato negativní výchovná opatření:

Spolupráce rodiny a školy A

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

V neposlední řadě je třeba zdůraznit povinnost zákonných zástupců žáků dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. Jde o nástroj bezprostřední spolupráce š...

Výchovná opatření a jejich zveřejňování A

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Pod pojmem výchovná opatření se skrývají jak pozitivní, tak negativní opatření výchovného charakteru, které může škola či školské zařízení při poskytování vzdělávání a školských služeb z podmínek stanovených školským zákonem, případně jeho provádě...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele