Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

Partnerství, spolupráce

Redakce Řízení školy podporuje a je partnerem mnoha podnětných aktivit v oblasti vzdělávání. Jsme mediálními partnery konferencí a udílení cen, které podporují rozvoj vzdělávání, kladou si za cíl zlepšení situace v českém školství, a v neposlední řadě inspirují ředitele, zástupce, učitele, vychovatele či zřizovatele v jejich profesním životě.

Aktivně se zapojujeme do přípravy a průběhu akcí jako členky programových výborů konferencí a porotci.

Na úrovni vzdělávání nám záleží.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

https://www.msmt.cz/

Česká školní inspekce

https://csicr.cz

Asociace ředitelů základních škol

http://www.asociacezs.cz/

Národní pedagogický institut České republiky

https://www.npi.cz/

DigiKoalice

https://digikoalice.cz/

Učitelská platforma

https://www.ucitelskaplatforma.cz/

Řízení školy online

NÚKIB

https://nukib.cz/

 

NAKIT

https://nakit.cz/

 

Řízení školy online

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s.

https://www.az-skolnijidelny.cz

Sdružení pro hračku a hru

http://www.sdruzenihracky.cz/

Dům zahraniční spolupráce

https://www.dzs.cz/

Řízení školy online

Qiido - Patron nadaných žáků

https://qiido.cz

Učitel naživo

https://www.ucitelnazivo.cz/

Ředitel naživo

https://www.reditelnazivo.cz/

řízení školy

Finanční gramotnost do škol

http://www.fgdoskol.cz/

 Řízení školy online

Škola jako místo setkávání, KPS konference  

https://kpskonference.ff.cuni.cz/

 Řízení školy online

 Úspěch pro každého žáka (SKAV, z. s. )

https://uspechzaka.cz/

Řízení školy online

Dyskorunka

http://www.dyscentrum.org/dyskorunka

Řízení školy online

Ředitel roku

https://www.tutor.cz/reditelroku/

Řízení školy online

EDUína

https://www.eduina.cz/

Řízení školy online

Zlatý Ámos

https://www.zlatyamos.cz/

 Řízení školy online

Global Teacher Prize 

https://www.gtpcr.cz/category/o-nas/

 

Řízení školy online

INEV

https://inev.cz/

Festival bezpečného internetu

https://konfest.cz/

Srdce s láskou darované

https://srdce.age-management.cz/

Aspen Institute

https://www.aspeninstitutece.org/

 

Nadace Karla Janečka

https://www.nadacekj.cz/

Nabídka práce