Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

O Řízení školy online

Řízení školy onlineŘízení školy online vám je v každém okamžiku připraveno poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení.

Nabízí kompletní a přehledné informace o vašich povinnostech i právech, které se pojí s výkonem funkce.

Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších). 

Chci si vyzkoušet ZDARMA
Řízení školy online

Komu je webová aplikace Řízení školy online určena?

 • Řízení školy onlineředitelům všech typů škol
 • jejich zástupcům
 • střednímu managementu
 • zřizovatelům
 • domům dětí a mládeže
 • dětským domovům
 • výchovným ústavům
 • střediskům výchovné péče

 

Důvody pro Řízení školy online

 1. Aktuálnost a kvalita informací

  Obsah aplikace pro vás připravuje tým odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti s řízením a vedením školy. Pravidelná aktualizace vždy, když dojde k jakékoliv změně, je samozřejmostí.

 2. Úspora času

  Není v silách jednotlivce sledovat vše, co se v současné situaci ve školství děje. Šetříme váš čas a vše monitorujeme za vás.

 3. Právní jistota a spolehlivost

  Díky propojení aplikace s právním informačním systémem ASPI jsou poskytované informace vždy v souladu s platnou právní úpravou.

 4. Včasná informovanost

  Na všechny změny v legislativě vás ihned upozorníme newsletterem. Zároveň se dozvíte, jak se tyto novinky projeví ve vaší práci.

 5. Snadná a rychlá orientace – intuitivní systém

  Pracovat s Řízení školy online je jednoduché. Je to maximálně přehledný systém, který aktivně nabízí související informace.

 6. Komfort okamžitého použití

  S webovou aplikací získáváte přístup ke všem platným dokumentům a vzorům, souvisejícím s oblastí řízení a vedení školy – stačí jen vyplnit, vytisknout, uložit…

 7. Variabilita nabídky

  Připravili jsme pro vás několik produktových verzí, abyste si mohli vybrat jen to, co pro svoji práci skutečně potřebujete.

 

Obsah Řízení školy online

Webová aplikace Řízení školy obsahuje informace určené pouze předplatitelům (Kalendář, Pracovní situace, Vzory, Legislativa, Poradna) i informace dostupné každému zdarma (Aktuality, Projekty, DVPP). Zvláštní částí je Archiv časopisů, který je dostupný všem předplatitelům tištěných časopisů (dle varianty předplatného) a předplatitelům Řízení školy online verze Profesor, Mentor Plus či Mentor.

Řízení školy online

 

Kalendář událostí

 • Přehled událostí v jednotlivých měsících celého školního roku – s propojením na jejich popis, případně na pracovní situaci, dokum

Pracovní situace

 • Krátké a výstižné odborné texty, které pokrývají všechny oblasti práce managementu škol a školských zařízení, zřizovatelů, domů dětí a mládeže, dětských domovů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče.
 • Součástí textů jsou odkazy na související legislativu, jiné pracovní situace, vzory, formuláře (možnost stáhnout, vytisknout, vyplnit, upravit, odeslat mailem…).

Legislativa

 • Zákony, vyhlášky, nařízení, metodické pokyny z oblasti školství a oblastí souvisejících.
 • Propojeno s právním systémem ASPI.

DVPP

 • Široká nabídka kurzů, seminářů, vzdělávacích akcí.

Archív časopisůŘízení školy online

Aktuality

 • Přehled informací z různých zdrojů o aktuálním dění ve školství; s možností odkazu na pracovní situaci, předpisy…

Newsletter

 • Pravidelně zasílané aktuální změny v oblasti školství.

Bezplatná odborná poradna

 • Jako náš předplatitel máte možnost zaslat dotaz našim odborníkům zdarma. Stačí poslat svůj dotaz na mail redakcers@rizeniskoly.cz.

Vyhledávání

 • Snadné vyhledávání v celé aplikaci nebo v jednotlivých sekcích.
 • Možnost nastavení pro váš konkrétní typ školy.

 

Chci si vyzkoušet ZDARMA
Řízení školy online

Nabídka práce