Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Judikáty

K neinvestičním výdajům školy

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 33 Cdo 3006/2009 Pramen: www.nsoud.cz

Náhrada škody pracovníkem

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 5 Cz 12/74 Pramen: Sb.NS Svazek: 1-2 Ročník: 1975 Strana: 51 Číslo: 16/1975

Shromažďovací právo: zákaz shromáždění. Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti

Krajský soud v Brně Spzn: 29 Ca 120/2006 - 10 Pramen: Sb.NSS Svazek: 9 Ročník: 2007 Strana: 771 Číslo: 1297/2007

Daně (588/1992 Sb.) - nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (§ 19)

Krajský soud v Českých Budějovicích Spzn: 10 Ca 208/97 - 27 Pramen: ASPI

Požadavky pro řádný výkon práce vysokoškolského učitele a praktická výuka

Krajský soud Hradec Králové Spzn: 21 Co 594/96 Pramen: PrRo. Svazek: 12 Ročník: 1998 Strana: 638

Výživné a příspěvek na mimořádné výdaje

Krajský soud v Hradci Králové Spzn: 13 Co 588/94 Pramen: PrRo. Svazek: 8 Ročník: 1996 Strana: 374

K náhradní rodinné výchově

Nejvyšší soud (NS) SR Spzn: Cpj 49/76 Pramen: ASPI

K rozvodu manželství

Nejvyšší soud (NS) ČR Spzn: Rozbor Pls 4/66 Pramen: Sborník Svazek: I Ročník: 1966 Strana: 408

Nesvéprávnost a uzavřené manželství

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: Rv I 998/21 Pramen: Vážný Číslo: 1562/1922

Přestupky

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 2954/2009/VOP/IK Pramen: Sbor. VOP Svazek: 9 Ročník: 2012 Strana: 243

Výběr zaměstnanců

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1138/2013 Pramen: ASPI

Zaměstnanost

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Spzn: 3 Ads 112/2014 - 31 Pramen: www.nssoud.cz

Právo na informace; odpovědnost státu za škodu

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 30 Cdo 3629/2014 Pramen: Sb.NS Svazek: 5 Ročník: 2016 Strana: 758 Číslo: 55/2016

Daně - ostatní

Krajský soud v Plzni Spzn: 30 Af 6/2014 - 44 Pramen: ASPI

Běžná správa jmění nezletilého

Okresní soud Havlíčkův Brod Spzn: 0P 119/2005 Pramen: ReJ

Daně - daň z příjmů

Městský soud v Praze Spzn: 9 A 24/2015 - 61 Pramen: www.nssoud.cz

Splnění poplatkové povinnosti účastníka řízení

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 32 Cdo 3616/2016 Pramen: www.nsoud.cz

Diskriminace - práce a zaměstnání

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 182/2013/DIS Pramen: ESO

Autor judikátu